Circulariteit voorkomt nieuw afval

19 oktober 2018

“Circulariteit betekent verantwoordelijkheid nemen voor jouw reststromen die over vele jaren pas vrijkomen.” Voor general manager Sean Buitenhuis van Outdoor Furniture Nederland (OFN) is deze visie leidend voor de werkwijze van het bedrijf in Geldermalsen dat ‘objecten’ in de buitenruimte ontwerpt, realiseert, onderhoudt en exploiteert. “OFN omarmt die verantwoordelijkheid, onderschrijft de Sustainable Development Goals en draagt concreet bij aan zeker vijf doelen.”

OFN is in 2001 gestart en werkt inmiddels met meer dan honderd werknemers aan onder meer meubilair voor ProRail, bushaltes voor provincies en gemeenten en reclameobjecten langs wegen. Daarbij zoekt het duurzame oplossingen, zoals solar overkappingen en solar geluidschermen. Het bedrijf wil actief vervuiling bestrijden, reststromen hergebruiken en afval voorkomen. “Dat doen wij door aan ons netwerk van meer dan twaalfduizend objecten in de openbare ruimte diverse sensortechnieken toe te voegen. Die geven inzicht in de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving. Samen met partners nemen we dan maatregelen om de omgeving veiliger en gezonder te maken. Zo meten we de luchtkwaliteit – onder meer fijnstof, stikstof en ozon - en zetten we systemen in die fijnstof aantrekken en dus uit de lucht halen. In de buitenruimte kunnen we daarmee tot dertig procent fijnstofreductie komen binnen een radius van vijftig meter. Niet alleen overheden wensen dit, ook veel aannemers plaatsen deze objecten rondom hun bouwplaats om de negatieve effecten van hun werkzaamheden op de directe omgeving drastisch te verminderen en zo bij te dragen aan een veilige en gezonde leefomgeving voor omwonenden en hun eigen medewerkers.”

Al in de ontwerpfase rekening houden met de SDG's

OFN bestrijdt niet alleen actief de vervuiling van de leefomgeving, maar houdt ook rekening met het milieu en onze invloed daarop door in de ontwerpfase de objecten zo veel mogelijk groen, circulair en duurzaam te maken. “Circulariteit betekent voor ons hergebruik op productniveau. Om dit te bewerkstelligen maken we onze producten uniform en modulair, waardoor ze breed inzetbaar zijn. Circulariteit voorkomt nieuw afval. Echter, wij zijn ons bewust van het feit dat er nog veel afval ligt en dat dit vooralsnog alsmaar méér wordt. Ons doel is daarom niet alleen circulaire producten te maken, maar ook om circulaire producten te maken van reststromen! Zo behouden onze reststromen hun waarde. Om dit te bewerkstelligen werkt OFN onder andere samen met afvalverwerkers en ingenieursbureaus.”

Naam: Sean Buitenhuis

Leeftijd: 29 jaar

Functie: General Manager

Bedrijfsnaam: OFN

Oprichtingsjaar: 2001

Vestigingsplaats: Geldermalsen

Aantal werknemers holding: 100+

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het SDG katern, een initiatief van de regiokantoren van VNO-NCW, MVO Nederland, SDG Charter, UN Global Compact NL en de DSGC)

Fotocredits: Sjors Massar