MKB'ers zijn klantgericht

Ondernemers hebben te weinig aandacht voor lange termijn

15 december 2009

Het midden- en kleinbedrijf in Nederland blijkt vooral oog te hebben voor de klantwensen op de korte termijn. Aan marktstrategieën voor de langere termijn wordt door een flink deel van het mkb weinig aandacht besteed. Dit staat in de onlangs door het EIM gepubliceerde minirapportage `Markt- en klantgerichtheid binnen het MKB`.

Slechts 25% van het totale midden- en kleinbedrijf in ons land heeft een hoge mate van marktgerichtheid. Ruim 60% heeft juist een hoge mate van klantgerichtheid. Dit verschil schrijven de onderzoekers toe aan het gegeven dat veel mkb-bedrijven over beperkte personele, materiële en financiële middelen beschikken om strategie voor de langere termijn te maken.

Bron: MKBnet/Gemengde Branche