Aanbestedingsdesk online

Vragen en klachten over aanbestedingen?

15 december 2009

In samenwerking met MKB-Nederland en VNO-NCW heeft de MKB Servicedesk de aanbestedingsdesk opgericht. De aanbestedingsdesk is een loket voor vragen, klachten en opmerkingen over aanbestedingen.

Bij aanbestedingen is de overheid de opdrachtgever (denk aan bouwprojecten, snelwegen etc.). Bedrijven kunnen zich inschrijven voor de opdracht door een offerte uit te schrijven. Hiermee gaat vaak veel geld gemoeid. Het verlenen van de opdracht wordt ‘gunnen’ genoemd. Nadat de opdrachtgever een uitvoerder heeft gekozen hebben andere geïnteresseerden 15 dagen om daar op te reageren.

Voor mkb-ers is het soms moeilijk om zo’n opdracht binnen te krijgen. Per 2007 is er een nieuwe Aanbestedingswet van kracht. MKB-Nederland / VNO-NCW vindt dat de nieuwe Aanbestedingswet veel feller dan nu het uitsluiten van mkb-ondernemers bij aanbestedingen moet tegengaan.

Het doel van MKB-Nederland / VNO-NCW is om te lobbyen bij de overheid voor betere regelgeving en begeleiding bij aanbestedingen. Om inzicht te krijgen in deze klachten, kun je hier je vraag of klacht achterlaten.