Aanbesteden zonder waakhond

Minister voelt niets voor nieuwe toezichthouder
De ophef over het overtreden van Europese aanbestedingsregels door de Nederlandse overheid leidt niet tot het oprichten van een nieuwe toezichthouder. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken voelt daar niets voor.

„Sommige partijen hebben gepleit voor een aanbestedingsautoriteit. Voordat we weer een nieuwe autoriteit opzetten, is het verstandig om eerst te bezien in hoeverre het reeds ingezette beleid vruchten afwerpt”, aldus de CDA-bewindsvrouw.

Volgens de Algemene Rekenkamer hebben ministeries vorig jaar voor minstens 43,4 miljoen euro aan opdrachten aanbesteed die niet voldeden aan Europese regels. Maar dat er veel mis gaat was al langer bekend.

Het ministerie van Economische Zaken voerde in 2004 voor de tweede keer een zogeheten nalevingsonderzoek uit. Daaruit bleek dat het de goede kant op ging, maar ook dat er nog heel wat te verbeteren was. Bij het Rijk was de naleving 70 tot 80 procent, bij de provincies 40 tot 50 procent en bij gemeenten en waterschappen 20 tot 30 procent.

Het onderzoek was mede aanleiding voor nieuw beleid, aldus Van der Hoeven. De overheidsorganisaties, zoals onder meer de ministeries, zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen naleving van de regels, maar het is aan Economische Zaken om ervoor te zorgen dat de Europese aanbestedingsrichtlijnen „vertaald” worden in goede Nederlandse wet- en regelgeving. Dat heeft geleid tot een nieuwe Aanbestedingswet, die nu bij de Eerste Kamer ligt. Van der Hoeven verwacht dat dit zal leiden tot minder „fouten”.

Zo is er een vraagbaak opgericht voor alle aanbestedende diensten. Dezelfde organisatie ontwikkelt een centrale plek, waar alle aanbestedende diensten hun opdrachten moeten publiceren. Daarbij komt een hulpfunctie om ervoor te zorgen dat de procedures goed worden doorlopen.

Economische Zaken zal nog dit jaar een derde nalevingsonderzoek doen om te bezien of de stijgende lijn zich inderdaad heeft doorgezet, aldus minister Van der Hoeven.

MKB-Nederland heeft een meldpunt opgezet voor ondernemers. „Ik juich dat toe. Het geeft extra informatie over waar het bedrijfsleven tegenaan loopt. Met die informatie kunnen we rekening houden in ons beleid. De nieuwe aanbestedingswet wil ook de toegang van het midden-en kleinbedrijf tot de opdrachten van de overheid verbeteren”, aldus de bewindsvrouw. Dat laatste kan bijvoorbeeld door vast te leggen dat aanbesteders geen onnodig hoge eisen mogen stellen aan de omzet van bedrijven.

 

Bron: De Telegraaf

Lees ook: Vorig jaar meer dan miljoen verkeerd besteed

Rouvoet onder vuur over aanbestedingen

 

Klachten over aanbestedingen: meld dit bij de Aanbestedingsdesk


Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten