MKB-Nederland in beroep tegen uitsluiting mkb bij aanbestedingen

Rechter wijst kort geding af

21 januari 2013

MKB-Nederland roept de politiek op met de grootst mogelijke spoed een einde te maken aan de uitsluiting van mkb-bedrijven in aanbestedingsprocedures.

Woensdag wees de voorzieningenrechter in Utrecht haar vordering in het vorige week aangespannen kort geding tegen achttien gemeenten uit Utrecht en Gelderland af. De koepel vindt dat dit laat zien dat de huidige wetgeving grote gebreken vertoont. 

Dankzij deze duidelijke uitspraak is eens te meer aangetoond dat de wet uitsluiting van het midden- en kleinbedrijf bij overheidsopdrachten toestaat. MKB-Nederland vindt dat een oneigenlijke beperking van de mededinging oneigenlijk gaat tegen de uitspraak in beroep. Een mkb-bedrijf maakt eigenlijk alleen nog kans op overheidsopdrachten als het samenwerkt met zijn concurrenten.

Het kort geding tegen de achttien gemeenten was voor MKB-Nederland een principezaak. Tussen de 50 en 70 procent van de aanbestedingen geschiedt niet volgens de regels. Het aanbestedingsrecht vertoont nog steeds een cruciaal manco: er is geen orgaan dat toezicht houdt en overtredende diensten op de vingers kan tikken.

Ondernemers die buiten de boot vallen, kunnen alleen naar de rechter om hun gelijk te halen. Dit brengt het risico met zich mee van een voor altijd verspeelde relatie met de aanbestedende dienst . Maar ook, zo blijkt nu, is de kans op succes gering.

Winstpunt in deze specifieke zaak tegen de zestien gemeenten en twee gewesten is dat deze vorige week tijdens de zitting al hebben verklaard de omzeteisen – aanvankelijk twee maal de omvang van de aanbesteding – te zullen verlagen. De rechter heeft daarom op dat punt nu geen uitspraak gedaan.

Ten aanzien van de clustering van opdrachten heeft de rechter geoordeeld dat dit niet strijdig is met de wet, noch onlogisch omdat de gemeenten al jaren samenwerken. MKB-Nederland legt zich daar niet bij neer: mkb-bedrijven worden zo ongestraft van overheidsopdrachten uitgesloten. Als de regels de mededinging op deze wijze beperken, moeten die hoognodig worden aangepast.

De rechter meent dat de ondernemer in kwestie in combinatie met andere mkb-bedrijven aan de inschrijving had kunnen deelnemen. MKB-Nederland vraagt zich echter af hoe reëel die optie is. Die andere bedrijven zijn immers concurrenten. In het hoger beroep zal MKB-Nederland zich met name op dat punt focussen.   bron: MKB-Nederland   Lees ook: