Financiering van export

Werkkapitaal of exportkapitaal?

10 december 2015 08 september 2020

Bij exportfinanciering kan je onderscheid maken tussen werkkapitaal en exportkapitaal. Hier worden de twee vormen kort toegelicht.

Whitepaper Exportfinanciering

Werkkapitaal

Het werkkapitaal komt uit een langlopend krediet, dat wordt gebruikt voor het produceren, inkopen of ontwikkelen van het product of de dienst. Ook de kosten voor het ontwikkelen van nieuwe markten (deelname aan beurzen, promotie etc.) worden vaak via deze financieringsvorm gedaan. Dat gebeurt als de bank bereid is deze kosten voor te financieren.

Exportkapitaal

Exportkapitaal wordt vooral gebruikt voor het uitvoeren van de exportorders. Dit zijn de kosten voor het exportgereed maken van het product, het verschepen en eventueel de kosten voor montage en instructie bij de afnemer. Exportkapitaal wordt vaak per order geleend of hooguit voor een serie orders.

Factoring

Een alternatief is factoring. Hierbij wordt de financiering van de export gezien als een voorschot op de debiteurenportefeuille. Normaal bedraagt de financiering zo'n 80 tot 90 procent van de waarde van uitstaande facturen. Factoring vormt op deze manier een snelle en flexibele financieringsvorm

Rechtstreeks aan de bank

Als je eigen bank aarzelt over een exportkrediet, kun je afspreken dat je afnemers rechtstreeks aan je bank betalen. De bank lost met de betalingen je lening af en stort het surplus op je rekening courant. Per order of reeks van orders kun je zo steeds uw export financieren.

De juiste bank

Iedere ondernemer weet dat een duurzame relatie met zijn huisbank erg belangrijk is. Maar bij exporteren is er toch extra expertise en vooral een internationaal netwerk nodig. Heeft je bank die kennis in huis? Stel jezelf de volgende vragen:

  • Is je bank niet te groot of juist te klein voor je plannen?

  • Hoe liggen de tarieven voor buitenlandse transacties in vergelijking met andere banken?

  • Heeft je bank filialen of partners in je exportregio?

  • Verleent de bank ook importkredieten aan je afnemers?

  • Wat zijn dan de kosten en voorwaarden?

  • Helpt de bank je bij het verkrijgen van overheidssteun/subsidies?

  • Biedt de bank extra services, zoals markt- en landenkennis, matching?