Huidige ontslagformule ter discussie

Nieuwe formule moet ontslagvergoeding verlagen

15 december 2009

Een commissie van de Kring van Kantonrechters werkt momenteel aan voorstellen die moeten leiden tot een herziening van de zogenoemde 'kantonrechtersformule'. Deze formule bepaalt de hoogte van een ontslagvergoeding. Volgens een ingewijde zal de hoogte van het bedrag dat werkgevers na deze herziening moeten betalen aan ontslaggeld een stuk lager zijn.

Kantonrechter Monetta Ulrici van de rechtbank in Amsterdam bevestigt dat een commissie de kantonrechtersformule bekijkt. ‘'Dat doet ze naar aanleiding van onze evaluatievergadering van eind januari. Toen bleek dat kantonrechters soms het gevoel hebben dat de huidige formule op onderdelen tekortschiet', aldus Ulrici, die zelf ook in het bestuur zit van de Kring van Kantonrechters.

Op dit moment zorgt de kantonrechtsformule ervoor dat werknemers gewoonlijk één maandsalaris per dienstjaar meekrijgen als ontslagvergoeding. Werknemers boven de 40 jaar ontvangen 1,5 maand per jaar en vijftigers krijgen twee maanden mee. De vergoeding kan hoger of lager uitvallen als de werkgever of werknemer in gebreke is gebleven.

Met name de ‘Groen-variant’ blijkt een discussiepunt. Het gaat daarbij om werknemers van vijftig jaar en ouder die kort een nieuwe baan hebben en dan ontslag krijgen. Bepaalde rechters zouden geneigd zijn die groep één in plaats van twee maanden per dienstjaar toe te kennen. 'De commissie neemt dit mee', zegt Ulrici.

Ook de ontslagvergoeding voor werknemers jonger dan 40 jaar staat ter discussie. Onderzoek heeft volgens Ulrici uitgewezen dat jongeren met werkervaring er vaak niet op achteruitgaan na ontslag. Zij vinden vaak snel weer werk tegen een beter salaris. 'De noodzaak tot compensatie is dan waanzin', stelt Ulrici.

De herziening van de ontslagformule staat volgens Ulrici los van de poltieke discussie over een vereenvoudiging van het ontslagrecht. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken wilde dit najaar een wetsvoorstel hiertoe indienen. Onderdeel ervan was de beperking van de ontslagvergoeding tot maximaal één jaarloon voor midden- en hogere inkomens. 'Onze evaluatie liep al voor Donners voorstel’, aldus Ulrici.

VNO-NCW zegt al benieuwd te zijn naar de voorstellen. De werkgevers zijn een groot voorstander van lagere ontslagvergoedingen.

Meer informatie over het ontslagprocedure vind je hier.