Ondersteuning van mkb bij aanbesteding door noordelijke overheden

Doel: Europese aanbesteding voorkomen

15 december 2009

Overheidsorganisaties in Noord-Nederland helpen het midden- en kleinbedrijf door opdrachten zo te organiseren dat een Europese aanbesteding kan worden voorkomen. In plaats van rechtszaken, voeren inkopers en mkb regelmatig overleg om wederzijds meer begrip te kweken. Dat vergroot de concurrentie en bevordert de prijs-kwaliteitverhouding.

Provincies en gemeenten in Noord-Nederland komen het regionale bedrijfsleven tegemoet bij openbare aanbestedingen. Door opdrachten niet onnodig groot te maken, proberen ze kleinere bedrijven te laten meedingen. Dat soort maatregelen komt het midden- en kleinbedrijf te pas nu steeds meer klussen Europees worden aanbesteed.

Door strengere regelgeving bij aanbestedingen is op landelijk niveau de sfeer tussen mkb en overheden er niet beter op geworden. Het mkb heeft moeite met alle rompslomp die bij de offertes komt kijken en stelt mismoedig vast dat het steeds minder kans heeft op opdrachten. Dat komt bijvoorbeeld doordat de overheid ze door samenvoeging groter maakt dan nodig is. Sommige overheden vinden echter dat ondernemers zich aanstellen en zich aan de regels moeten houden.

Maar waar dit belangenconflict op landelijk niveau voor de rechter en in de politiek wordt uitgevochten, daar zijn de partijen in het noorden al twee jaar met elkaar in gesprek. Zo ontmoetten ze elkaar onlangs op een rondetafelbijeenkomst om de wederzijdse gevoeligheden door te nemen. "Zo'n bijeenkomst zou elders niet mogelijk zijn zonder hoongelach en boegeroep, zegt bestuurslid Cees-Jan Gieskes van MKB-Noord: "We staan hier minder tegenover, maar meer naast elkaar."

Volgens René Bergsma van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagers (Nevi) Noord heeft de dialoog in elk geval tot het bewustzijn geleid dat opdrachten niet nodeloos geclusterd hoeven te worden. Daardoor krijgt het bedrijfsleven in de regio meer kans.

Voor meer informatie over aanbestedingen, klik hier.

Bron: Financieel Dagblad