Hoe ziet de zzp-markt eruit?

Doelgroep, cijfers en verzekeringstrends

22 januari 2013

Het aantal startende ondernemingen in Nederland stijgt al een aantal jaren. De meerderheid van de starters begint vanuit een functie in loondienst als zzp'er. De zzp-markt is interessant voor ondernemers én voor zzp'ers.

De belangrijkste redenen om te starten zijn:

 1. Zelfstandig willen werken

 2. De vrijheid van eigen baas zijn

 3. Toe zijn aan een nieuwe uitdaging

700.000 zzp'ers

Er zijn op dit moment ruim 700.000 zelfstandig ondernemers zonder personeel. Het gros werkt in de zakelijke dienstverlening. Op een tweede plek komt de bouw. De sterkst stijgende sectoren zijn de ICT en de bouw (vooral als gevolg van de instroom van Poolse ondernemers). 

Personeel

Twee derde is niet van plan personeel aan te nemen en kiest dus heel bewust voor het zzp-schap. Het grootste gedeelte van de zzp'ers werkt samen met anderen of zou dat graag willen.

Financiën

De meeste zzp'ers maken alleen gebruik van eigen vermogen bij de start van het bedrijf. Minder dan 10 procent leent geld bij familie of bekenden en hetzelfde geldt voor geld lenen bij een bank of vermogensverstrekker. De zzp-markt bestaat vooral uit ondernemers met een gemiddeld verwacht winstniveau. Het gemiddeld fiscaal loon bedraagt 35.000 euro. Voor dga’s is dit 50.000 euro, overige zelfstandigen hebben een gemiddeld fiscaal loon van 27.000 euro.

Man versus vrouw

De meeste zzp’ers zijn man (bijna 66 procent) en gemiddeld 42 jaar oud. De groep vrouwelijke zzp’ers stijgt sterk. Maakten de vrouwen drie jaar geleden nog 25 procent uit van het totaalaantal zzp’ers, in 2007 is dit maar liefst 33 procent.

De zzp-markt in cijfers

Totale markt400.000 +
Percentage mannen66 procent
Percentage vrouwen33 procent
Gemiddelde leeftijd42 jaar

Meer dan de helft van het aantal bedrijven in Nederland is van een zzp’er!

Verzekeringssituatie zzp’ers Een zzp’er heeft gemiddeld vier verzekeringen afgesloten versus het mkb-gemiddelde van zeven (hierin zitten ook collectieve verzekeringen).

Doelgroep Aantal verzekeringen
Zzp’er4
Mkb met 1-5 werknemers7
Mkb met 5-10 werknemers10
Mkb met 10-20 werknemers12
Mkb met > 20 werknemers14-15

De vier verzekeringen die een zzp’er gemiddeld genomen afsluit: Adviserende beroepen (vooral zakelijke dienstverlening)

 1. Rechtsbijstand

 2. Inventaris/Inboedel

 3. Computer Simple Risk (CSR)

 4. Bedrijfsaansprakelijkheid

Uitvoerende diensten ondernemers (vooral bouw)

 1. Rechtsbijstand

 2. Inventaris/Inboedel

 3. Bedrijfsaansprakelijkheid

 4. Construction All Risk (CAR)

Waarom zijn zzp’ers interessant voor jou?

 • De zzp-markt is een buitengewoon sterk groeiende markt. Nu al zijn er ruim 400.000  zzp’ers en een groei van 15% op jaarbasis is een voorzichtige schatting.

 • De zzp’er is sterk adviesgevoelig, voornamelijk omdat zakelijk en privé door elkaar lopen. Hij is zich ervan bewust dat verzekeringen nodig zijn, maar heeft geen zin/tijd om hier zelf in te duiken.

 • De economie in Nederland blijft groeien. Dit betekent ook een groeiende omzet voor de zzp’er. Voor u betekent dit groeiende premie door aanvullende verzekeringen. Het eindresultaat zijn groeiende premie-inkomsten.

Type verzekering% dat heeft afgeslotenWanneer?
Arbeidsongeschiktheidsverzekering39%Gemiddeld vanaf jaar 3
Lijfrente27%Gemiddeld vanaf jaar 3
Overlijdensrisicoverzekering3%Niet bekend
Aansprakelijkheid43%Gemiddeld vanaf start
Rechtsbijstand25%Gemiddeld vanaf start