Wat is de rol van brancheorganisaties?

Concreet voorbeeld uitgewerkt over de mededingingswet

Vaak staat er in de vele beschrijvingen over brancheorganisaties dat het voordelen kan opleveren voor de werkgever en werknemer. Uitgewerkte voorbeelden staan er dan vaak niet bij. Vandaar dit artikel over brancheorganisaties en de mededingingswet.

Door goede voorlichting van de brancheorganisaties kan overtreding van de mededingingswet voorkomen worden. Dit is ook nuttig voor MKB-bedrijven, omdat door schaalvergroting binnen bepaalde branches het steeds moeilijker wordt voor kleine bedrijven om te overleven. Brancheorganisaties kunnen via tijdschriften, nieuwsbrieven of voorlichtingsavonden hier hun steentje aan bij dragen.

De Nederlandse Mededingsautoriteit geeft het volgende voorbeeld, naar aanleiding van de bouwfraude: De AVBB is een ander voorbeeld. Zij hebben naar aanleiding van de bouwfraude een branchecode en een model-bedrijfscode (compliance program) opgesteld. Deze initiatieven juichen wij enorm toe. De model-bedrijfscode is aan ons voorgelegd en daarop hebben wij richting de AVBB suggesties ter verbetering gedaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld aangegeven dat de regels die gesteld zijn in de model bedrijfscode de verantwoordelijkheid moeten leggen in de gehéle organisatie, ook bij het hogere management, dat de model bedrijfscode moet voorzien in stappen om daadwerkelijke naleving te bewerkstelligen en dat interne en externe juridische adviseurs zich actief moeten richten op naleving van de mededingingsregels.

Niet alleen brancheorganisaties maar ook MKB-Nederland houdt zich bezig met mogelijke valse concurrentie. Hierdoor komen ze op voor de kleinere of zelfstandige ondernemer. Zo zijn er speciale programma’s voor de MKB-ers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In samenwerking met MKB-Nederland zet MVO Nederland projecten op met brancheverenigingen. Door samen te werken met brancheverenigingen komen ondernemers op een vertrouwde manier met maatschappelijk verantwoord ondernemen in aanraking en worden thema’s aan de orde gesteld die voor hun eigen branche van specifiek belang zijn.

Kortom

Het is goed om een organisatie achter je te hebben staan, die ook jouw belangen inziet. Brancheorganisaties en vakbonden zijn daar een voorbeeld van. Kijk dus goed hoe jij daar als midden of klein bedrijf tussen past. Niet elke brancheorganisatie is immers hetzelfde. Als je nog vragen mocht hebben over brancheorganisaties kan je de andere artikelen lezen die wij over dit onderwerp op onze site hebben staan. 

Een branchevereniging is een vereniging waar verschillende spelers binnen een branche hun krachten bundelen. Brancheverenigingen bieden uiteenlopende diensten aan. Ze behartigen het collectieve belang van de leden, bijvoorbeeld door te lobbyen in de politiek, onderzoek en deelname aan cao-onderhandelingen.

Daarnaast dienen ze ook het individuele belang, door bijvoorbeeld bemiddeling, juridisch advies en collectieve inkoop. Steeds meer brancheverenigingen hebben afdelingen gericht op specifieke regio’s of op jonge leden (zoals Jong Management, Jong Bouwend Nederland en JongNLingenieurs).

Voordelen branchevereniging

Lidmaatschap van een branchevereniging levert je de volgende voordelen op:

  • Je profiteert van veel kennis. Door kennisuitwisseling met andere leden, onderzoek vanuit de vereniging en deelname aan workshops en trainingen.

  • Je breidt je netwerk uit via de ontmoetingen, bijeenkomsten en ledenvergaderingen.

  • In sommige branches is lidmaatschap een teken van kwaliteit naar klanten toe. Denk aan het ANVR-keurmerk voor reisbureaus en BOVAG op het gebied van mobiliteit.

  • Ook een van de branchevereniging voordelen: de vereniging vertegenwoordigt jouw branche in de media en politiek, beschermt de reputatie van de branche en is scherp op de kwaliteit die jij en je collega’s leveren.

Heeft lidmaatschap van een branchevereniging nut?

Of lidmaatschap van een branchevereniging nut heeft, is van meerdere dingen afhankelijk. Van de vereniging, maar ook van jouw wensen. Verdiep je daarom in de voor jou interessante verenigingen voordat je lid wordt. Zet op een rij wat jij uit een lidmaatschap wilt halen en check of dit kan bij de verenigingen in jouw branche. Is dat het geval? Dan is het een goed idee om lid te worden en ga je gegarandeerd profijt hebben van de voordelen van je branchevereniging.

Wat vind je van dit artikel?