MKB in Beeld 2021

De jaarlijkse stand van zaken in het MKB

MKB-in-Beeld-2021
MKB in beeld 2021 - social

MKB in beeld 2021

Elk jaar verandert het MKB-landschap. Hoe staat staat het MKB ervoor in 2021? En hoe heeft corona invloed op ondernemend Nederland? MKB Servicedesk presenteert de jaarlijkse infographic 'MKB in Beeld'.

Minder faillissementen, meer stoppers

In de afgelopen 20 jaar zijn er niet zo weinig faillissementen gemeld als in 2020, meldde het CBS. Ten opzichte van 2019 gingen er 15 procent minder bedrijven failliet. Het aantal stoppende bedrijven nam daarentegen flink toe, met 21 procent. 

Groei aantal ondernemingen

Toch startten meer dan 236.000 bedrijven in 2020, meer dan de jaren daarvoor. In totaal kent Nederland momenteel 4 procent meer bedrijven dan in 2020. De groep ZZP'ers groeit hierin het hardst.

Whitepaper: MKB in beeld 2021

GRATIS

Top 5 startende bedrijven

De branches waarin de meeste bedrijven worden gestart zijn, op volgorde van groot naar klein:

- Detailhandel

- Bouw

- Gezondheid

- Logistiek

- Horeca

Nieuwe Nederlanders goed vertegenwoordigd

Bijna 1 op de 4 startende ondernemers (24%) is in een ander land geboren. Gemiddeld is de startende ondernemer 34 jaar. Het percentage vrouwelijke ondernemers is 36 procent. 

Bekijk de infographic om meer inzicht te krijgen in de bedrijvendynamiek per sector of geografische ligging in Nederland. De infographic is gratis te downloaden.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.