Wat is REACH?

Wat heb ik als ondernemer met REACH te maken?

03 augustus 2012

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen.

De kern van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten de risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen (en voor het eigen bedrijf ook moet nemen) om die risico's te beheersen. Met de invoering van REACH verschuift de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen naar het bedrijfsleven.

Heb ik wat met REACH te maken?

Er zijn drie groepen te onderscheiden die met REACH te maken hebben:

  1. importeurs,

  2. fabrikanten 

  3. downstream-users

Voor importeurs en fabrikanten geldt hetzelfde: zij brengen stoffen op de Europese markt en zijn verantwoordelijk dat de stoffen worden geregistreerd. Dat wil zeggen het gebruik van deze stoffen. Op de Veiligheid Informatie Bladen staat het veilig gebruik van stoffen en producten. Een gebruik dat niet is geregistreerd is verboden.

Downstream-users moeten bij hun leveranciers nagaan of de wijze waarop zij een stof of product dat zij gebruiken ook wordt geregistreerd. Registreert een fabrikant of importeur een bepaald gebruik niet, dan kan een downstream-user zelf beslissen tot registratie om te voorkomen dat hij straks de stof of product op een bepaalde wijze niet meer mag gebruiken.

Stoffen in producten

Stoffen in producten is een verhaal apart: wordt een stof tijdens het productieproces in de EU toegevoegd dan moet de stof zijn geregistreerd. Van in het buitenland geproduceerde goederen moet worden bepaald welke stoffen in het product zitten, of deze onder REACH vallen (of onder andere wetgeving) en welk percentage deze stoffen van het totaal uitmaken. Dan KAN het zijn dat de stof onder REACH geregistreerd moet worden.

Met wie moet ik contact opnemen voor meer informatie?

Op de website van het ECHA vind je veel Engelstalige informatie over preregistratie, maar ook een handige Nederlandstalige brochure over het onderwerp. Voor vragen over en eventuele problemen met IUCLID-5 en REACH-IT kun je het beste contact opnemen met de ECHA-helpdesk of met het IUCLID-5 support team. Bij beide helpdesks moet je je vragen in het Engels stellen. Wil je meer lezen over REACH? Klik hier voor de website van VROM

Bron: MKB-Nederland