Wat houdt het spamverbod in?

Wat mag wel, wat mag niet?

Wat houdt het spamverbod in

Sinds 2009 gelden binnen de Telecommunicatiewet verscherpte regels als het gaat om het versturen van e-mails en nieuwsbrieven. Wat is toegestaan, wat niet?

Spamverbod

Consumenten mochten sinds 2004 al niet meer zonder toestemming per e-mail en fax worden benaderd. En in 2009 is het spamverbod per mail en fax uitgebreid. Voortaan mag je ook geen spam meer versturen naar zakelijke e-mailadressen als je daar geen toestemming voor hebt van de ontvanger.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: ongevraagde elektronische berichten met commercieel, charitief of ideëel doel. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt sinds 2004 toezicht op het versturen van spam. Sinds die tijd is er 85 procent minder spam verstuurd. Dat toezicht houden ze op basis van klachten die ingediend worden via de ACM. Spamberichten worden verstuurd via een elektronisch kanaal. Denk aan e-mail, mobiele telefoon, fax, telefoon, 'social networking'-websites als Facebook en Twitter of een ander elektronisch kanaal. Het belangrijkste kenmerk van een spambericht: de ontvanger heeft geen toestemming gegeven om het bericht te ontvangen. Bovendien moet je vanaf nu in ieder verzonden bericht de mogelijkheid bieden tot afmelden. Daarnaast moet duidelijk te zien zijn dat jij de afzender bent.

Uitdrukkelijke toestemming

Voor de nieuwsbrief moet iemand uitdrukkelijk en geïnformeerd toestemming geven. ‘Uitdrukkelijk’ betekent bijvoorbeeld dat een ontvanger zelf een kruisje op een (web)formulier moet zetten of 'ja' moet invullen. Een bepaling in de algemene voorwaarden is dus niet ‘uitdrukkelijk’. Het moet duidelijk zijn waarvoor en aan wie de ontvanger precies toestemming geeft. Hierover moet de ontvanger door de verzender goed geïnformeerd worden. Vage beschrijvingen als 'u geeft toestemming voor de ontvangst van e-mails van dit bedrijf en partners' zijn niet ‘geïnformeerd’.

Wie is de schuldige?

Degene die de berichten verstuurt, kan verzender en dus overtreder zijn van het spamverbod. Dat geldt voor degene die op de verzendknop drukt, maar ook voor degene die opdracht geeft tot de verzending. Ook kan de leverancier van e-mailadressen of telefoonnummers door de ACM als medepleger van het spamverbod worden aangemerkt. Per overtreding zal de ACM bekijken welke partijen worden aangemerkt als overtreder. Deze partijen kunnen allemaal afzonderlijk worden bestraft.

Bij verkoop van een product

Als je een e-mailadres hebt gekregen van een persoon of bedrijf bij de verkoop van een product of een dienst, mag je berichten naar dat e-mailadres verzenden, zelfs als deze persoon daar destijds (tijdens de verkoop) niet expliciet toestemming heeft gegeven. De wet stelt overigens wel voorwaarden:

  1. De berichten die je verstuurt, moeten betrekking hebben op gelijksoortige producten of diensten.

  2. Bij de manier waarop je het mailadres krijgt van de ontvanger, moet diegene in staat zijn gesteld om op een eenvoudige wijze bezwaar (opt-out) te maken tegen het gebruik ervan ("Wilt u geen mails ontvangen..."). Als iemand hier gebruik van maakt, moet je hem uit de verzendlijst halen. Dat geldt bovendien voor ieder bericht dat je na de verkoop van een product aan die ontvanger verstuurt. 

Let op: Een out of office reply heeft over het algemeen geen commercieel, ideëel, of charitatief doel en valt daarom dus niet onder het spamverbod. Maar: slimme spammers die hun spammail verhullen als een out of office ontspringen niet de dans: zodra een dergelijk bericht wél een commercieel, ideëel of charitatieve inslag heeft is het wel degelijk spam.

Wat vind je van dit artikel?