MKB-Nederland steunt keurmerk stagebemiddelaars

Kwalitatief betere stages door keurmerk

03 januari 2012

Op donderdag 12 juni is de Stichting Certificering Stagebemiddelaars (SCS) in het leven geroepen. Het doel van deze stichting is de kwaliteit van nationale en internationale stages, stagebedrijven en stagebemiddeling te waarborgen.

Het doel

De stichting wil dit doel bereiken door samen met TNO Certification een keurmerk op te stellen voor zowel nationale als internationale stagebemiddelaars. Ook wil zij middelen ontwikkelen om stagebemiddeling en -begeleiding te bevorderen en te verbeteren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het vereenvoudigen van het proces van visa-aanvraag, het doen van onderzoek en het plegen van frequent overleg tussen de overheid en andere gerelateerde partijen betreffende allerlei stagegerelateerde zaken.

Het initiatief

Het initiatief is ontstaan tijdens gesprekken met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het ISO schreef in een notitie aan de Tweede Kamer over de noodzaak om de verantwoordelijkheden van verschillende partijen op het gebied van (internationale) stagebemiddeling in kaart te brengen. Zij deed hierbij onder meer de aanbeveling om een keurmerk te ontwikkelen. De Internetvakbond en Stageplaza.nl vonden hierin aanleiding tot de oprichting van SCS.

De bestuursleden

De dagelijkse leiding van Stichting Certificering Stagebemiddelaars zal in handen vallen van een vierjaarlijks wisselend bestuur. Gedurende de eerste termijn wordt het bestuur voorgezeten door Jacques Teuwen (voorzitter van Vakbond de Unie). Ook Gijs Bodenstaff (directeur van Stageplaza.nl), Loek Hermans (voorzitter van MKB Nederland) en Marcel van Bronswijk ( R.v.B van Schouten & Nelissen Groep) zullen deel uitmaken van het eerste bestuur van SCS. Tot slot zitten in het bestuur een afgevaardigde namens het ISO en de voorzitter van de LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) Lisa Westerveld.

Bron:Stageplaza