Het belscript voor een verkoopgesprek

Hoe structureer je het verkoopgesprek?

09 oktober 2019

Een belscript bevat een paar standaardzinnen in een vaste volgorde die je helpen het gesprek te structureren en tot het gewenste resultaat.

Verkooptraining

In dit artikel vind je een gestructureerd overzicht van een belscript met voorbeelden.

1. Voorbereiding

Lees het belscript goed door voordat je gaat bellen, zodat het vers in je geheugen zit. Probeer om je vragen niet van het papier af te lezen, anders kan een gesprek geforceerd verlopen. Hou je in de grote lijnen wel aan de vragen, maar probeer ook goed te luisteren naar je klant en spring daar, als het kan en moet, op in.

2. Begroeten en voorstellen

Spreek je introductiezin langzamer uit dan dat je normaal gesproken praat. Zo geef je de gesprekspartner de tijd om te wennen aan je stem. Probeer duidelijk je naam en firma uit te spreken zodat de naam blijft hangen bij je klant.

Voorbeeld: Goedemorgen meneer de Vries, u spreekt met Piet Jansen van de firma Jansen.

3. Reden van bellen

Licht de aanleiding van je telefoontje toe.

Voorbeeld: Enkele dagen geleden is een brief naar u gestuurd over de mogelijkheden die de firma Jansen u kan bieden. Zoals daarin vermeld stond, neem ik nu telefonisch contact met u op.

4. Stel een open, positief sturende vraag

Informeer bij de klant op een positieve manier naar je producten of diensten. Luister goed naar het antwoord, en haak daar bij je volgende vraag op in.

Voorbeeld: Wat spreekt u aan in ons product en welk onderdeel interesseert u het meest?

5. Vraag door

Het is belangrijk om goed te luisteren naar het antwoord op de vragen die je de klant stelt. Een klant vindt het prettig het idee te hebben dat je oprecht geinteresseerd bent in zijn of haar opmerkingen.

Voorbeeld: U zegt dat ... u aanspreekt, waarom juist dat?

6. Aansturen op een afspraak

Het doel van je gesprek is om iets te verkopen en daarvoor een afspraak te maken. Hou dit doel dan ook goed voor ogen, zonder al te opdringerig over te komen. Geef de vrijblijvendheid van de afspraak aan en zorg dat je flexibel bent in het prikken van een tijd en datum.

Voorbeeld: Om u te kunnen laten zien wat onze dienst precies inhoudt, maak ik graag een afspraak met u. Wanneer schikt het u?

7. Bevestigen afspraak

Het is belangrijk om de gemaakte afspraak nog even te bevestigen, indien mogelijk ook per e-mail. Vraag daarom of het mogelijk is een afspraakbevestiging te sturen.

Voorbeeld: Dus op maandag 14 juni komt Klaas Jansen bij u langs op de Dorpsstraat 2 in Utrecht. Naar welk e-mailadres kan ik de afspraakbevestiging sturen?

8. Neem positief afscheid

Zorg voor een positieve afsluiting van het gesprek, ook als de klant geen interesse heeft getoond. Het is jammer als iemand geen interesse heeft, maar je moet wel een goed imago houden.

Voorbeeld: Meneer de Vries, bedankt voor uw tijd en nog een prettige dag.

Succesvol telefonisch verkopen vraagt veel van jou en je medewerkers. Deze structurering van het belscript helpt je al een stuk op weg.