Bedrijfsleven en mbo slaan handen ineen

Bindende afspraken over stages en examens

17 maart 2010

Het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs gaan intensiever samenwerken. Ze gaan bindende afspraken aan over stages en examenstandaarden.

Met deze intentieverklaring moderniseren de centrale sociale partners (MKB-Nederland, VNO-NCW, CNV en FNV), MBO Raad en COLO (koepel kenniscentra) hun samenwerking. Deze moet leiden tot een efficiënter georganiseerd en kwalitatief hoogwaardiger middelbaar beroepsonderwijs. De nieuwe afspraken worden bindend voor de onderwijsinstellingen die voor een specifieke sector opleiden.

Effectieve afstemming onderwijs en bedrijfsleven

De intentieverklaring moet zowel voor de ondernemers als de onderwijsinstellingen meer duidelijkheid bieden. Het bedrijfsleven en onderwijs leggen met de verklaring de basis voor een effectieve afstemming tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De maatregelen moeten leiden tot een adequate ondersteuning van 200.000 leerbedrijven en een optimaal onderwijsaanbod voor 500.000 mbo’ers.

Het bedrijfsleven en het onderwijs hebben op basis van de zogenaamde fifty-fifty afspraak evenveel zeggenschap.Het onderwijs krijgt een belangrijke stem in het bestuur van COLO (de koepelorganisatie van de kenniscentra) en meer zeggenschap binnen de kenniscentra. Ook daar worden de zetels voortaan op fifty-fiftybasis verdeeld.

De partijen benadrukken hiermee dat zij elkaar keihard nodig hebben en op gelijkwaardige basis moeten samenwerken om goed opgeleide vakmensen voor de arbeidsmarkt af te leveren. Ze wijzen erop dat deze inhoudelijke verbetering in het beroepsonderwijs alleen kans van slagen heeft als de overheid de komende jaren niet bezuinigt op de kenniscentra.