Wat als ik niet voldoe aan de omzeteis van een aanbesteding?

Verplichte uitsluiting bij aanbesteden voorkomen

31 oktober 2012

Vooral MKB ondernemers hebben bij aanbestedingen regelmatig te maken met het probleem van te hoge omzeteisen. Het niet kunnen voldoen aan de omzeteisen leidt namelijk tot verplichte uitsluiting.

In het kader van de toetsing van de financiële draagkracht, is de aanbesteder bevoegd om eisen te stellen. Op deze manier kan de aanbesteder  zich verzekeren dat een partij in financiële zin in staat is de opdracht te verrichten.

Hoogte vrij te bepalen

De aanbesteder is vrij om de hoogte van die eisen te bepalen. In de praktijk blijkt dat de eisen vaak dermate hoog worden vastgesteld dat het voor bedrijven die op zichzelf financieel gezond zijn en ook in staat om de opdracht te voeren, niet mogelijk is om in te schrijven.

Er is helaas weinig dat een ondernemer aan dit probleem kan doen. Het probleem wordt zelfs nog versterkt doordat overheden opdrachten clusteren om zo kwantumkortingen te bewerkstelligen en procedurekosten te besparen.

Politiek

Het is aan de politiek om hieraan iets te doen, bijvoorbeeld door dergelijke grote geclusterde opdracht in percelen onder te verdelen waardoor de MKB’er alsnog de mogelijkheid heeft een deel van de opdracht te verwerven.

Samenwerken

Je mag wel samenwerken met een ander bedrijf om gezamenlijk aan de omzeteis te kunnen voldoen. Je moet dit wel van tevoren kenbaar maken. Het wijzigen van de samenstelling van een combinatie is gedurende de procedure niet toegestaan.

Juridische mogelijkheden

Alleen als de omzeteisen dermate hoog zijn vastgesteld, dat iedere redelijke verhouding tussen de waarde van de opdracht en de gestelde eis ver te zoeken is, bestaan er juridisch mogelijkheden. De rechter zal in een zodanig geval kunnen oordelen dat de gestelde eisen disproportioneel en daarmee onrechtmatig zijn. Hiervan zal overigens niet snel sprake zijn.