Ambassadeur pakt problemen met aanbesteden aan

EZ wil efficiëntere aanbestedingen

21 januari 2013

Overheidsaanbestedingen moeten efficiënter worden geregeld, onder andere om nieuwe bedrijven een kans te gunnen. Daarom heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken een aanbestedingsambassadeur benoemd.

De ambassadeur die benoemd is, is professor Bakker, landschapsarchitect en stedenbouwkundige. Mevrouw Bakker heeft veel ervaring met het adviseren van gemeenten bij grote projecten op het terrein van gebiedsontwikkeling. MKB-Nederland is enthousiast over de aanstelling van de aanbestedingsambassadeur.

Problemen bij aanbestedingen

Er is grote behoefte aan verbetering en professionalisering van de aanbestedingspraktijk.Ondernemers in het mkb hebben namelijk in de praktijk vaak te maken met problemen bij aanbestedingen. Regelmatig zijn de eisen onvoldoende toegespitst op het voorwerp van de opdracht en zijn de competenties en eisen disproportioneel. De overheid selecteert teveel op prijs in plaats van op kwaliteit.

MKB'ers uitgesloten van opdrachten

Daarnaast bestaat het probleem dat gemeenten opdrachten clusteren, waardoor zij het mkb eigenlijk uitsluiten van de opdracht. Door heldere en toegankelijke regels te stellen bij het aanbesteden krijgen ook kleinere ondernemers een goede en eerlijke kans bij overheidsopdrachten. Dit wordt overigens geregeld in de nieuwe Aanbestedingswet die voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.