Meer kansen op opdrachten van overheid

Plannen voor vernieuwde aanbestedingswet ondernemersvriendelijker

05 november 2013

De plannen van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de Aanbestedingswet te verbeteren, zullen het aanbestedingsbeleid ondernemersvriendelijker maken.

Dat vinden MKB-Nederland en ondernemersorganisatie VNO-NCW. Volgens de organisaties zal het nieuwe aanbestedingsbeleid ervoor zorgen dat mkb’ers meer overheidsopdrachten binnenhalen, dat de administratieve lasten lichter worden en dat de overheid opdrachten op een meer gelijke manier in de markt zal zetten.

Beter behapbaar voor mkb’ers

Het kabinet beloofde in het regeerakkoord om het mkb meer kans te geven om overheidsopdrachten binnen te halen. De Nota van wijziging op de Aanbestedingswet is hier een logisch vervolg op. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben vaak bezwaar gemaakt tegen het clusteren van opdrachten. Op die manier is de opdrachtgrootte niet behapbaar voor een kleine ondernemer. Andere dingen die onaanvaardbaar voor MKB-Nederland en VNO-NCW waren: de disproportionele eisen die bij veel aanbestedingen worden gesteld en de uiteenlopende manier waarop gemeenten aanbestedingen doen.

Contractvoorwaarden

In de voorstellen van Verhagen mogen opdrachten niet meer onnodig groot worden gemaakt. Als de opdrachtgever een opdracht wil clusteren, dan moet dat duidelijk en objectief gemotiveerd worden. Ook mag de opdrachtgever niet langer eisen stellen die niet in verhouding staan tot de opdracht. Denk daarbij aan het vragen van een enorme omzet of een schat aan ervaring. Verder moeten de contractvoorwaarden redelijk en uitvoerbaar zijn, wat nu nog niet zo is. De overheid mag alleen gemotiveerd afwijken van het aanbestedingsreglement.

Commissie van experts

De ondernemersorganisaties zijn blij met de instelling van een commissie van experts, die als een klachtencommissie gaat fungeren en kan ingrijpen bij problemen in de aanbestedingspraktijk. MKB-Nederland en VNO-NCW: 'Deze commissie zal echter wel voldoende tanden moeten krijgen, zodat ingrijpen ook echt leidt tot het herstellen van gemaakte fouten tijdens de aanbestedingsprocedure.'

Praktijk

Met de nieuwe wijzigingen zal de wet in de buurt komen van een ondernemersvriendelijk aanbestedingsbeleid. MKB-Nederland en VNO-NCW tippen wel aan dat de verbetering nog wel zal moeten blijken uit de praktijk.

Bron: MKB-Nederland

Auteur

Lenneke Arts