Ontslag op staande voet

Je medewerker op staande voet ontslaan mag alleen bij dringende reden

23 september 2013

De situatie op de werkvloer is niet langer houdbaar of er iets zeer ernstigs voorgevallen. Alleen de meest drastische maatregel lijkt nog mogelijk: je medewerker op staande voet ontslaan. Welke regels gelden hiervoor?

Niet zomaar

Het kan gewoon gebeuren dat je opeens iemand op staande voet moet ontslaan. Natuurlijk kan dit niet zomaar. Werknemers zijn goed beschermd tegen ontslagen worden. Er moet een dringende reden zijn om de werknemer te ontslaan. Volgens mr. Diana Simons, juriste arbeidsrecht in Amsterdam, is de definitie als volgt: ‘Van een dringende reden is sprake van zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die tot gevolg hebben dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst met de werknemer te laten voortduren.’ Er kunnen ook meerdere redenen zijn, bijvoorbeeld het niet respecteren van het concurrentiebeding en werkweigering. De rechter zal alle redenen individueel afwegen. Mocht de rechter het niet eens zijn met de eerste reden, dan kan de tweede reden alsnog tot een legitiem ontslag op staande voet resulteren.

Dringende reden

De naam zegt het al, het moet om een kwestie gaan die meteen moet worden opgelost. Het ontslag moet dus zo spoedig mogelijk aangevraagd worden. Het kan zijn dat er eerst een onderzoek ingesteld moet worden om te kijken of de reden dringend genoeg is. Deze kan een paar dagen in beslag nemen. Aan te raden is om de medewerker tot die tijd op non-actief te zetten. Dit houdt in dat de persoon niet meer werkt met doorbetaling van zijn loon. Dit is een tijdelijke maatregel.

Is een dringende reden genoeg?

Nee, een dringende reden alleen is nog niet genoeg. Er wordt in de praktijk ook nog gekeken naar andere zaken zoals de geschiedenis van de werknemer en het privé-leven van degene die ontslagen wordt. Een alchoholverslaving an sich hoeft daarom geen reden te zijn om ontslagen te worden.

Wat is een dringende reden?

Wat precies een dringende reden is, is niet te zeggen. Dat verschilt steeds. Wel zijn er al een aantal rechtzaken geweest over deze onderwerpen. De vonnissen hiervan worden vaak overgenomen in andere zaken. Een alcoholverslaving zelf is bijvoorbeeld niet een geldige reden, een langdurige alcoholverslaving weer wel. Het ontslag gaat altijd over de gedragingen en eigenschappen van een werknemer, zoals dat heet. Arbeidsrechter.nl geeft hiervan de definitie: ‘Het moet gaan om gedragingen en eigenschappen van de medewerker. De medewerker zal vaak verwijtbaar hebben gehandeld, hoewel dit niet altijd vereist is. Bij de gedragingen kan het ook gaan om gedragingen terwijl de medewerker niet aan het werk is (vrije dag, vakantie, ziekte etcetera) of nog niet met zijn werk is begonnen.’