Europa: aanbestedingsregels moeten mkb-vriendelijker

Column | Win de opdrachten van de overheid

21 november 2012

Meedoen aan aanbestedingprocedures van de overheid? Ondernemers uit het mkb vinden het vooral veel gedoe en vinden dat ze weinig kans hebben om een opdracht te winnen. Waarom zouden ze dan al die moeite doen?

Zonde, aangezien de overheid één van de grootste afnemers op de Nederlandse markt is. Vooral in tijden van economische crisis kun je een grote afnemer als de Nederlandse overheid niet negeren. En met de nieuwe regelgeving rond aanbestedingen die er op zowel nationaal als internationaal vlak aankomt, hoeft dit ook niet langer. De bedoeling is dat aanbestedingen mkb-vriendelijker worden. Is dat zo? Wordt het meedoen aan een aanbesteding door deze nieuwe regelgeving daadwerkelijk gemakkelijker?

Aanbestedingsregels

Als overheden opdrachten in de markt zetten, moeten zij zich houden aan een aantal aanbestedingsregels om te zorgen dat alle bedrijven gelijke kansen krijgen om een overheidsopdracht te kunnen winnen. Toch vinden ondernemers uit het mkb dat aanbestedingen vaak zó worden ingekleed dat zij weinig kans hebben om een overheidsopdracht te winnen. Ondernemers vinden dat overheden disproportionele omzeteisen stellen en onterecht meerdere kleine overheidsopdrachten tot één grote overheidsopdracht clusteren.

Nieuwe aanbestedingswet en aanvullende regelgeving

Met de nieuwe Aanbestedingswet en aanvullende regelgeving wil de regering aanbestedingen mkb-vriendelijker maken. Zo is het de bedoeling dat de omzeteisen minder streng worden en komen er specifieke regels tegen het onnodig clusteren van opdrachten. Het wetsvoorstel voor deze nieuwe Aanbestedingswet is door de Tweede Kamer goedgekeurd, de Eerste Kamer behandelt het in september. Als de Eerste Kamer de wet ook goedkeurt, treedt hij in 2013 in werking. 

Nieuwe Europese aanbestedingsregels

De Europese Commissie riep al in 2008 via de Code of Best Practices de nationale overheden op om de Europese aanbestedingsregels mkb-vriendelijker te maken. Op dit moment ligt een voorstel klaar op Europees niveau om de Europese aanbestedingsrichtlijnen aan te passen. Hierdoor moeten ondernemers uit het mkb (ook in andere EU-lidstaten) betere toegang tot overheidsopdrachten krijgen. En net zoals onze eigen regering, spoort de Europese Commissie overheden aan om geen disproportionele minimumomzet eisen te stellen en opdrachten niet onnodig te clusteren. Verder is het de bedoeling dat ondernemers voortaan met een aanbestedingspaspoort gaan werken en dat onderaannemers voortaan rechtstreeks door de overheid kunnen worden betaald in plaats van via de hoofdaannemer. De Europese Commissie verwacht dat haar voorstellen aan het einde van dit jaar door de ‘Europese molen’ zijn. Dit zou betekenen dat Nederland deze nieuwe voorstellen uiterlijk op 30 juni 2014 moet implementeren. 

Meer MKB-vriendelijke aanbestedingen? 

Of aanbestedingen met de introductie van nieuwe regels daadwerkelijk mkb-vriendelijker worden, is de vraag. Aanbestedende diensten moeten zich beter bewust worden van mkb-vriendelijk aanbesteden. Ondernemers moeten nieuwe mogelijkheden in Nederland en Europa goed in de gaten houden en niet schromen die bij overheden onder de aandacht te brengen. Pas dán ontstaan de kansen.

M.m.v. Martine Vidal

Auteur

Shahram Bakhtari