Meer kans op overheidsopdrachten voor mkb in regio Zwolle

Column | Nieuwe Aanbestedingswet

28 juni 2013

De nieuwe Aanbestedingswet die op 1 april ingaat, moet het mkb een eerlijke kans geven bij de inschrijving op overheidsopdrachten. In de regio Zwolle gaan bedrijfsleven en 16 gemeenten een stap verder. Een actieplan moet de kansen van ondernemers op het daadwerkelijk binnenhalen van opdrachten vergroten.

Kort samengevat kunnen volgens de nieuwe Aanbestedingswet opdrachten niet meer nodeloos worden ‘gestapeld’. Er mogen geen onredelijke omzeteisen meer worden gesteld: bedrijven kunnen in een eigen verklaring aangeven dat zij voldoen aan de omzeteisen of de mate van ervaring met vergelijkbare opdrachten. Verder hoeven ondernemers geen stapel formulieren meer in te leveren.

De uitgewerkte regels staan in de Gids Proportionaliteit. "Over de uitvoering van die regels hebben de gemeenten in de regio Zwolle afspraken gemaakt," vertelt Nel Ezendam, regiomanager VNO-NCW IJsseldelta/NO-Overijssel.

Omzet- en referentie-eisen

Vaak worden omzet- en referentie-eisen opgekrikt waardoor bedrijven die wel de kwaliteit hebben om de klus te klaren, toch buiten de boot vallen. Afgesproken is dat Zwolse gemeenten het mkb een reële kans geven middels het begrip proportionaliteit (omzeteisen of de mate van ervaring met vergelijkbare opdrachten).

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding moet de gemeente volgens het actieplan twee of meer offertes opvragen, afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Afgesproken is dat alle relevante eisen en criteria worden bekendgemaakt aan alle deelnemers. Door digitaal aan te besteden worden de administratieve lasten voor zowel gemeenten als bedrijfsleven teruggebracht en de transparantie vergroot.

Gunnen op waarde

Vaak wordt gekeken naar de laagste prijs. Door te kijken naar de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) ofwel de prijs/kwaliteitverhouding, zoals projectmanagement en duurzaamheid, wordt de creativiteit en innovatiekracht in de regio beter benut.

Social return on investment

Bij Social Return On Investment (SROI) moeten werkzoekenden worden betrokken bij de uitvoering, dit loopt op tot soms 5 procent van de aanneemsom. Afgesproken in Zwolle is dat SROI effectief en niet contraproductief wordt ingezet en leerlingen ook onder SROI laten vallen, want het is momenteel moeilijk om hen uit te plaatsen.

Breed gedragen aanbestedingsbeleid

Naast het actieplan is een jaarprogramma met netwerkbijeenkomsten en kennisoverdracht over aanbestedingen. Ezendam: "Elk kwartaal wordt de voortgang besproken en na een jaar vindt een evaluatie plaats. Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise en aanbestedingen hoog op de (politieke) agenda te zetten, ontstaat een breed gedragen aanbestedingsbeleid waar lokale en regionale ondernemers van profiteren."

Goed voorbeeld doet goed volgen

Sceptici zeggen dat er na 1 april niets verandert: gemeenten kunnen, met een motivatie, afwijken van de regels. Sommige gemeenten hebben zelfs moeite met die motivatie en zeggen dat daardoor de administratieve lasten toenemen. Terwijl de overheid gewoon moet handelen in overeenstemming met de wet- en aanbestedingsreglementen. Het lijkt mij dat met een samenwerking zoals in de regio Zwolle er niet snel van de regels wordt afgeweken. Zijn er meer regio’s met een dergelijke samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeenten? Anders zouden zij alsnog het voorbeeld van de regio Zwolle moeten volgen.

De 16 regiogemeenten zijn:

Hardenberg - Ommen - Dalfsen - Raalte - Zwolle - Kampen - Steenwijk - Meppel – Olst/Wijhe - Dronten - Noordoostpolder - Hattem - Heerde -Oldebroek - Dronten - Zwartewaterland

Auteur

Jane Kalka