Per 1 april is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht

MKB-ondernemers moeten meer kans maken op overheidsopdrachten

28 juni 2013

De Aanbestedingswet, die op 1 april ingaat, is erop gericht het mkb meer kans te geven op opdrachten van de overheid. Een aantal drempels wordt weggenomen en procedures versimpeld. Zo mogen opdrachten niet meer worden gebundeld en er komen grenzen aan omzeteisen.

Mkb-ondernemers zijn nog maar mondjesmaat bezig met de regels rond aanbesteding, constateert Rick Uringa, directeur van Cinfield. Dit bedrijf geeft cursussen over aanbesteding en biedt begeleiding bij inschrijvingsprocedures. “Vooral vanuit grotere bedrijven die al ervaring hebben met aanbesteden, zien wij interesse in de nieuwe wet.”

Kansen

De reden dat nog weinig ondernemers zich verdiepen in de wet, is volgens Uringa dat er niet zoveel gebeurt op het gebied van voorlichting. “Ondernemers hebben heldere uitleg nodig. Het duurt wel even voor je zo’n juridische tekst en zo’n gids proportionaliteit begrijpt. Wat ik zie, is dat de meeste mkb-ondernemers er nog wat sceptisch tegenover staan,” zegt Uringa.

En toch kan het de moeite waard zijn om eens opnieuw te bekijken of inschrijven op aanbesteden iets is voor jouw bedrijf. Aanbesteden kan zeker iets opleveren: overheden besteden jaarlijks voor ruim 60 miljard euro aan projecten aan.

Wat verandert er precies?

In de wet staat dat voortaan ten minste 30 procent van de opdrachten naar het mkb moet gaan. De wetgeving is er dan ook op gericht ondernemers meer kans te geven. Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij.

  • Overheden moeten al hun opdrachten aankondigen op Tenderned. Hier staan ook de eisen en gunningscriteria voor de opdracht, zodat het vooraf duidelijk is waarop wordt geselecteerd. Deze eisen moeten in proportie staan tot de opdracht.

  • Het bundelen van kleine opdrachten tot één grote mag alleen nog met motivatie.

  •  In principe mogen opdrachtgevers niet meer letten op de omzet van ondernemers. Als er toch eisen worden gesteld, mag dit maximaal 300 procent van de waarde van de opdracht zijn.

  • Opdrachtgevers moeten een bedrijf kiezen op basis van competenties, niet uitsluitend op basis van ervaring.

  • De administratieve rompslomp wordt minder. In plaats van tientallen formulieren in te vullen, mag een ondernemer in een eigen verklaring aangeven dat hij of zij aan de eisen voldoet. Is de opdracht binnen, pas dan hoeft de propositie te worden onderbouwd.

  • Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om te klagen als zij denken dat de procedure oneerlijk verloopt. Er komt een Commissie van Aanbestedingsexperts om ondernemers bij te staan bij hun klachtprocedure. De commissie, waar in ieder geval advocaat Joop Janssen en hoogleraar privaatrecht Chris Jansen zitting in nemen, geeft niet-bindend advies.

Ruimte voor discussie

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben lang gelobbyd voor deze veranderingen. Volgens hen maken ondernemers nu een eerlijke kans op opdrachten tegen een faire inspanning.

Roel van den Berg, directeur Regio Noordoost van Heijmans Wegen, is iemand die al veel opdrachten binnenhaalt via aanbesteding. Hij heeft zich verdiept in de nieuwe regels, maar is benieuwd of ook de opdrachtgevers inderdaad hun beleid zullen veranderen.

“De regels bieden nog best veel ruimte voor discussie. Opdrachten samenvoegen mag nog steeds als je het kunt motiveren. Men moet nu op meer factoren letten dan alleen op de laagste prijs, maar hier mag ook van worden afgeweken. We zullen zien of er echt iets zal veranderen.”

Als afdelingsdirecteur van een groot wegenbouwbedrijf verzet Van den Berg zich overigens tegen het beeld dat grotere bedrijven en het mkb ln deze lijnrecht tegenover elkaar staan. “We hebben het in de bouw allemaal moeilijk. Als wij een grote opdracht hebben binnengehaald, werken we dan ook graag samen met ondernemers uit de buurt.”

Digitaal inschrijven

Wat kun je nu al doen om straks die opdracht binnen te slepen?

  • Informeer jezelf. Zorg dat je weet wat aanbesteden is en hoe procedures in elkaar zitten. Download het whitepaper over de nieuwe wet of ga naar een informatiebijeenkomst van MKB-Nederland.

  • Meedingen naar aanbestede opdrachten begint op Tenderned.nl. Hier staan alle opdrachten en kun je digitaal inschrijven en de gevraagde informatie aanleveren. Maak hier voor je organisatie alvast een profiel aan als je dat nog niet hebt. Beslis wie zich hier namens jouw organisatie mee bezig gaat houden. Op Tendernet kun je contactinformatie, bewijsstukken en offertes invoeren. Het systeem koppelt deze informatie vervolgens automatisch aan een inschrijving en houdt je op de hoogte van nieuwe opdrachten.

  • Zoek het contact met de overheid. Maak eens een afspraak met de gemeente. "Zij moeten weten dat je bestaat en wat je doet", zegt Hans Bakker, regiomanager bij MKB Overijssel. "In het hele land organiseren wij daarvoor bijeenkomsten waar gemeenten en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Gemeenten besteden gemiddeld voor 1000 euro per inwoner per jaar aan opdrachten aan, hier is dus heel wat te winnen."

Wil je je gaan inschrijven op aanbestede opdrachten? Lees meer over hoe je je perfect voorbereidt op een aanbesteding.

Auteur

Marlou Visser