Wat zijn WEEE en RoHS?

Europese richtlijnen voor elektrische en elektronische apparatuur

23 augustus 2013

Maak jij elektrische of elektronische apparatuur? Dan ken je ongetwijfeld de afkortingen WEEE en RoHS. Beide zijn Europese richtlijnen. WEEE staat voor Waste of Electrical and Electronical Equipment (afval bestaande uit elektrisch en elektronische apparatuur) en RoHS voor Restriction of the use of certain Hazardous Substances (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen).

In dit artikel

De WEEE regelt dat apparatuur zo wordt vervaardigd, dat het uiteindelijk ook veilig kan worden afgebroken en bij voorkeur gerecycled. Leveranciers moeten registreren en rapporteren hoe apparatuur in elkaar zit en bijdragen aan de kosten voor hergebruik.

RoHS

RoHS gaat over het tegengaan van het gebruik van gevaarlijke stoffen bij de vervaardiging van elektrische apparatuur om risico's op het gebied van milieu en gezondheid te verminderen. Sinds 1 juli 2006 mogen apparaten die op de markt worden gebracht geen lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom, PolyBroomBifenylen (PBB) en PolyBroom Difenyl Ethers (PBDE) meer bevatten, al zijn er diverse uitzonderingen omdat er bij sommige producten geen goed alternatief is. Verschillende soorten lampen mogen bijvoorbeeld nog steeds kwik bevatten.

Wat valt eronder?

De WEEE en RoHS traden in 2003 in werking om recycling te stimuleren. De wetgeving gaat op voor apparatuur die:

  • Minder dan 1,000 volt wisselspanning of 1,500 volt gelijkspanning heeft

  • Elektriciteit als hoofdbron heeft

  • Elektriciteit nodig heeft voor het primair functioneren

  • Niet onder een van de uitzonderingen valt

Grootschalige statische industriële gereedschappen en apparatuur bedoeld voor een specifieke nationale veiligheids- en/of militaire toepassing is uitgezonderd van WEEE en RoHS. Een overzicht van alle juridische uitzonderingen en bepalingen van de richtlijnen vind je hier.

Auteur

Marlou Visser