De 7 grootste ontslagblunders

Voorkom misstappen bij het ontslag van je medewerker

01 juli 2015

Een medewerker ontslaan is een van de moeilijkste beslissingen voor jou als ondernemer. Helaas is het soms nodig. Ga dan wel zorgvuldig te werk, anders kan het je veel geld kosten. Dat er nogal wat mis kan gaan, blijkt wel uit de volgende zeven ontslagblunders.

1. Geen toestemming van het UWV of kantonrechter

Je kan iemand pas ontslaan als je toestemming hebt van het UWV om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid, anders kan de rechter het ontslag nietig verklaren. Je moet naar de kantonrechter om het arbeidscontract te ontbinden om alle andere redenen zoals een conflict of slecht functioneren. 

2. Gebrekkig dossier

Als je een medewerker wil ontslaan wegens disfunctioneren, moet je schriftelijke bewijzen kunnen laten zien aan de kantonrechter. Houd daarom nauwkeurig bij wat je werknemer (verkeerd) doet. Voer regelmatig functioneringsgesprekken en leg die schriftelijk vast. Zorg ook dat de medewerker daar een door hem of haar ondertekend exemplaar van krijgt. In het nieuwe ontslagrecht dat sinds 1 juli 2015 geldt is het dossier bij alle redenenen van ontslag zeer belangrijk. Wil je een medewerker ontslaan, zorg dan voor een goed dossier met bewijzen van het hoe en waarom. 

3. Onvoldoende dringend

Ontslag op staande voet kan alleen bij dringende redenen. Een woedende reactie vanwege een langlopend conflict is dat niet. Diefstal, bedreiging, mishandeling of sabotage wel. Let erop dat je medewerker niet meer op de werkvloer terugkeert nadat hij op staande voet is ontslagen, anders was het ontslag blijkbaar niet dringend genoeg.

4. Tijdens ziekte

Een werknemer die ziek is of een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, kun je niet zomaar ontslaan. Pas na twee jaar ziekte verliest een medewerker ontslagbescherming wegens ziekte. Je moet daarna kunnen aantonen dat je alles hebt gedaan om hem weer aan het werk te krijgen én dat hij zich absoluut onvoldoende inspant om weer te gaan werken. Dan pas kun je toestemming vragen aan het UWV. 

5. Wegens zwangerschap

Vanaf het moment dat je werkneemster meldt dat zij zwanger is, geldt voor haar ontslagbescherming. Die loopt door tijdens het zwangerschapsverlof. Een uitzondering kan worden gemaakt in bijzondere gevallen, zoals bij ontslag op staande voet of faillissement.

6. Negeren opzegtermijn

Let bij ontslag altijd op de opzegtermijn. Die hangt voor de werkgever af van de duur van de arbeidsovereenkomst, afwijkingen in de cao uitgezonderd. Als je een ontslagvergunning hebt van het UWV, dan is de opzegtermijn een maand korter. Er moet wel minimaal één maand overblijven.

7. Onduidelijkheid bij medewerker

Neemt je medewerker in een opwelling zelf ontslag, dan kan hij daar nog op terugkomen. Een mondelinge opzegging is dus onvoldoende. Je moet een schriftelijke verklaring hebben die hij uit vrije wil heeft ondertekend. Wijs je werknemer op de consequenties van het ontslag, bijvoorbeeld dat hij geen recht heeft op een WW-uitkering.

Auteur

Martin Krüger