Europa verruimt mogelijkheden op aanbestedingen

Meer kansen voor mkb-ers

29 januari 2014

Door nieuwe richtlijnen kunnen kleine ondernemers meer kans maken op aanbestedingen. De Europese Unie heeft een wetgevingspakket aangenomen waarbij minder bureaucratie moet leiden tot meer kansen.

Eerste Hulp bij Aanbesteden

Minder bureaucratie

De nieuwe richtlijnen maken het eenvoudiger voor mkb-ers om mee te dingen naar aanbestedingen. Zo hoeft alleen nog de winnende partij alle originele achtergrondinformatie te verschaffen, wat volgens de Europese Commissie leidt tot 80 procent minder bureaucratie. Ook is het de bedoeling dat grote overheidsopdrachten worden opgeknipt, zodat kleine bedrijven op onderdelen mee kunnen dingen.

Niet de laagste prijs

Overheidsinstanties hoeven van de Europse Unie niet meer automatisch het laagste bod te kiezen in openbare aanbestedingen. Voortaan kunnen behalve de prijs ook kwaliteit, milieueffecten, sociale factoren en innovatiepotentieel een rol spelen bij de selectie. Denk bijvoorbeeld aan een aanbieder die mensen in dienst heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt. En er komen strengere regels om absurd lage offertes tegen te gaan. 

Wanneer?

De richtlijnen staan begin februari 2014  in het Publicatieblad van de EU. Daarna hebben lidstaten 24 maanden de tijd om de bepalingen om te zetten naar nationale wetgeving. Wanneer de nieuwe regels in Nederland precies in werking treden is nog niet bekend. 

Auteur

Laura Wennekes