Van ontslag naar transitievergoeding

Column De Advocatenwijzer

02 februari 2015

Het ontslagrecht gaat de komende jaren flink veranderen door de wet Werk en Zekerheid. Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe ontslagrecht is dat de vergoeding die een werkgever bij ontslaan moet betalen, wordt beperkt. Maak kennis met de ‘transitievergoeding’.

Ik wil mijn werknemer ontslaan, en nu?

Met een ruime meerderheid is de nieuwe wet Werk en Zekerheid in de Tweede Kamer aangenomen. Onderdeel daarvan is de transitievergoeding. 

Transitievergoeding

De term transitievergoeding geeft het al aan. De nieuwe regeling maakt de ‘transitie’  van de werknemer naar een nieuwe baan makkelijker. Iedere werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt en minstens twee jaar in dienst is, heeft recht op een vaste transitievergoeding. De wetgever belooft de werkgever deel te nemen aan een van-werk-naar-werk-traject (in individueel of collectief verband) en zich in te spannen voor ‘employability’. De kosten van het traject mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding. 

Compensatie Transitievergoeding

De vergoeding wordt betaald als compensatie voor het ontslaan van de werknemer. Bij de berekening van de vergoeding wordt ervan uitgegaan dat een werknemer bij een dienstverband tot tien jaar 1/6 maandsalaris krijgt per half dienstjaar. Met andere woorden: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Voor ieder half jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar krijgt de werknemer 1/4 maandsalaris. Dit komt neer op een half maandsalaris per dienstjaar.

Transitievergoeding berekenen? Check onze tool.

De wetgever heeft de transitievergoeding beperkt tot een maximum van 75.000 euro of één jaarsalaris bij een inkomen dat hoger is dan dat bedrag. Het verschil tussen een ontslag compensatie op basis van de huidige kantonrechtersformule en de nieuwe transitievergoeding kan al snel oplopen. Voor een 48-jarige werknemer met een salaris van 2.500 euro bruto per maand en een dienstverband van twaalf jaar is het verschil tussen beide regelingen ruim 22.000 euro.

Transitievergoeding: Iedere wet kent uitzonderingen

Voor de kleine bedrijven komt er een overgangstermijn. Wanneer zij personeel noodgedwongen moeten ontslaan, vanwege een slechte financiële situatie, mogen ze tot 2020 een lagere vergoeding voor het ontslaan betalen. Ook voor werknemers van 50 jaar of ouder geldt een overgangsregeling tot 2020.

Van de regels rondom de transitievergoeding mag in principe niet worden afgeweken. In het nadeel van de werknemer afwijken mag alleen bij cao. Voor werkgevers in zwaarwegende omstandigheden geldt er de zogenaamde hardheidsclausule: brengt de betaling van de transitievergoeding het voortbestaan van het bedrijf in gevaar, dan kan de verplichting tot betaling worden verminderd of op nul worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin de werkgever in staat van faillissement is verklaard of uitstel van betaling aan de werkgever is verleend. Als de betaling van de transitievergoeding leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van de werkgever, kan de transitievergoeding in termijnen worden betaald.

De transitievergoeding kan door de kantonrechter worden gecorrigeerd. Maar aan deze correctiemogelijkheid worden in de wet geen grenzen gesteld. Correctie volgt als de beëindiging van de arbeidsrelatie geheel of grotendeels te wijten is aan de werknemer of werkgever.