Een tsunami aan regels en procedures om arbeid te creëren

Column Petra Oden | lector Hanzehogeschool
Een tsunami aan regels en procedures om arbeid te creëren. Zo ervaren ondernemers de Participatiewet met als extra dreiging de Quotawet, de Prestatieladder Socialer Ondernemen en Social Return.
Regelingen voor werknemers met een arbeidsbeperking
Klik hier
Lees er alles over in dit whitepaper
Naar MijnMKB
Meer over aanbesteden
Klik hier
Download het e-book
Naar MijnMKB
Dit kwam naar voren tijdens het Congres van de verleiding dat op Valentijnsdag 2014 plaatsvond op de Hanzehogeschool Groningen. Hier werden de resultaten van ons onderzoek naar Social Return gepresenteerd en stond ook de samenhang met die andere maatregelen centraal. De gedachte achter de Participatiewet is op zich begrijpelijk: ieder mens voorziet via een betaalde baan in zijn eigen onderhoud. 


Weerstand

De Quotumwet met de dreiging van een boete als er eind 2015 geen extra banen zijn gekomen voor mensen met een arbeidshandicap, is veel minder sympathiek. Zoals Tweede Kamerlid Eddy van Hijum (CDA) zei: Nederland is een land van polderen, niet van quota. Ook de PSO-ladder (Prestatieladder Socialer Ondernemen) roept veel weerstand op bij ondernemers. Rolf Koops, regiomanager Bouwend Nederland regio Noord meldde “ladderzat te zijn van discussies hierover”. Hij vindt het beter om te kijken naar wat haalbaar is en naar wat toepasbaar is in projecten. Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord, beklemtoonde dat het belangrijk is om bedrijven de lead te geven wil je komen tot een slagvaardig Social Return.


Aanbeveling

De belangrijkste aanbeveling die voortkomt uit ons onderzoek sluit hierbij aan: Inkoop, mkb en doelgroepenleverancier (gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen), ga de dialoog aan met elkaar. Leg Social Return niet vast in percentages, maar geef ruimte aan een creatieve invulling. Ga voordat aanbestedingen plaatsvinden in gesprek met mkb’ers. Zij hebben vaak innovatieve ideeën over de invulling van Social Return. Op deze manier heeft een groenbedrijf in samenwerking met andere bedrijven het voor elkaar gekregen dat 600.000 euro besteed kon worden aan de inzet van doelgroepen. Uit dit voorbeeld blijkt ook dat het belangrijk is dat bedrijven samen optrekken bij de invulling van Social Return.
 

Bundeling verplichtingen

Monique Pellinkhof van Interpactum gaf ook een voorbeeld van een bundeling van verschillende Social Return verplichtingen, gekoppeld aan opleidingsbehoeften voor een periode van drie jaar. De schaduwkanten van Social Return werden ook besproken op het congres, zoals het verdringingseffect. Saskia Andriessen van TNO presenteerde haar onderzoek hiernaar en zei dat de kans op verdringing groot is bij een opeenstapeling van Social Return-eisen. Ook uit haar onderzoek blijkt het belang van een creatieve invulling van Social Return in overleg met de mkb’er. Op die manier voorkom je verdringing.
 

Creatieve invulling

Maar hoeveel ruimte laat de Aanbestedingswet 2012 voor een creatieve invulling van Social Return? Volgens onze docent-onderzoekers Anke Hornstra en Geke Werkman in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht, schrijft de wet bij de meeste aanbestedingen voor dat er een redelijke verhouding moet zijn tot het voorwerp van de opdracht. Bij een schildersbedrijf kun je een arbeidsgehandicapte daardoor niet op de administratie plaatsen. Eddy van Hijum gaf aan na te denken over een motie om de wet aan te passen en zo te voorkomen dat mkb’ ers de concurrentieslag verliezen, omdat ze niet aan Social Return kunnen voldoen. Meer informatie over het congres en over het project.

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Hangout: Social Return bij aanbestedingen

Hoe kun jij Social Return invoeren?
Via Social Return verplicht de overheid je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te huren, om een aanbesteding te winnen. De Hanzehogeschool Groningen wil ondernemers helpen daarop voorbereid te zijn. Kijk naar de hangout om te ontdekken wat je moet doen om aan de voorwaarden van Social Return te voldoen en je concurrentiepositie te versterken.
Schermafbeelding 2013-10-10 om 11.54.26.png

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten