Hoe ondernemersvriendelijk is het aanbestedingsbeleid in Nederland?

Onderzoek MKB-Nederland onder gemeenten

03 april 2014

Een jaar na de invoering van de nieuwe Aanbestedingswet is het tijd om de balans op te maken. Ondersteunen gemeenten lokale ondernemers meer sinds de invoering van deze wet? MKB-Nederland onderzoekt dit de komende maanden.

Eerste Hulp bij Aanbesteden

Nederlandse gemeenten en andere publieke partijen geven jaarlijks miljarden uit aan aanbestedingen en inkoop. Alleen de gemeenten zijn al goed voor 17 miljard euro. Omgerekend komt dit neer op zo’n 1.000 euro per inwoner per jaar. 

De nieuwe Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet die 1 april 2013 is ingegaan, geeft ondernemers uit het mkb meer en eerlijker kansen op een opdracht, door de volgende veranderingen:

  • Overheden moeten al hun opdrachten voortaan aankondigen op Tenderned. Hier staan ook de eisen en gunningscriteria voor de opdracht, zodat het vooraf duidelijk is waarop wordt geselecteerd. Deze eisen moeten in proportie staan tot de opdracht.

  • Het bundelen van kleine opdrachten tot één grote mag alleen nog met motivatie.

  • In principe mogen opdrachtgevers niet meer letten op de omzet van ondernemers. Als er toch eisen worden gesteld, mag dit maximaal 300 procent van de waarde van de opdracht zijn.

  • Opdrachtgevers moeten een bedrijf kiezen op basis van competenties, niet uitsluitend op basis van ervaring.

  • De administratieve rompslomp wordt minder. In plaats van tientallen formulieren in te vullen, mag een ondernemer in een eigen verklaring aangeven dat hij of zij aan de eisen voldoet. Is de opdracht binnen, pas dan hoeft de propositie te worden onderbouwd.

  • Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om te klagen als zij denken dat de procedure oneerlijk verloopt. Er komt een Commissie van Aanbestedingsexperts om ondernemers bij te staan bij hun klachtprocedure. De commissie, waar in ieder geval advocaat Joop Janssen en hoogleraar privaatrecht Chris Jansen zitting in nemen, geeft niet-bindend advies.

Benieuwd naar andere gevolgen? Lees het whitepaper De nieuwe Aanbestedingswet. Meer over aanbesteden en hoe je je kansen vergroot een opdracht te winnen? Download het e-book Eerste hulp bij Aanbesteden. 

Beleid aanpassen

Logisch gevolg van deze ingevoerde veranderingen, is dat Nederlandse gemeenten en publieke partijen hun beleid hebben moeten aanpassen. MKB-Nederland zegt daarover: "Laat maar zien gemeenten, dat je als grote opdrachtgever ook hebt gedaan." De ondernemersorganisatie wil via een onderzoek ontdekken of gemeenten het lokale bedrijfsleven voldoende steunen. 

Omzeteisen

Zo wil MKB-Nederland weten of de Gids Proportionaliteit (die vastlegt dat referenties en omzeteisen in lijn zijn met de waarde van de opdracht) en het modelbeleid Aanbesteden van de VNG worden toegepast. En communiceren de gemeenten wel met ondernemers? Hoe worden bedrijven uitgenodigd voor een aanbesteding? Dit soort vragen vormen een belangrijk onderdeel van de enquête. 

Arbeidsgehandicapten

Een specifiek onderdeel van de vragenlijst gaat in op de koppeling die veel gemeenten in hun aanbestedingsbeleid maken met de arbeidsmarkt. Vaak verplichten ze in de opdracht de ondernemer een werkplek te creëren voor langdurig werkzoekenden of arbeidsgehandicapten. In jargon: social return on investment.

Medewerking gemeenten

Alle gemeenten in Nederland hebben deze week de vragenlijst ontvangen. MKB-Nederland is positief over de medewerking tot nu toe: na één dag hebben al 62 gemeenten (15 procent) de enquête ingevuld. MKB-Nederland: "Dat toont aan dat ook lokale overheden aanbestedingen hoog op de agenda hebben."

Resultaten

In juni verwacht MKB-Nederland de resultaten te kunnen publiceren. Op basis van de resultaten gaat de ondernemersorganisatie vervolgens met gemeentebesturen in gesprek om beleid - als dat nodig is - te verbeteren.

Auteur

Lenneke Arts