Samenwerkende werkgevers in arbeidspool

Column Petra Oden | lector Hanzehogeschool

26 maart 2015

Ondernemers nemen steeds vaker initiatieven om samen een arbeidspool in te richten. Zo zoeken ze samenwerking met mkb’ers in de omgeving om een keten te vormen (bijvoorbeeld een schilder met een loodgieter, een bouwbedrijf en een verhuizer). Of werken samen met bedrijven in hun branche.

Eerste Hulp bij Aanbesteden

De economie trekt weer iets aan en dat biedt nieuwe kansen voor ondernemers. In het Noorden zullen de komende jaren veel infraprojecten loskomen, bijvoorbeeld bij de spoorwegen en bij de aanleg van de nieuwe ringweg rond de stad Groningen. Bouwend Nederland regio Noord heeft cijfers verzameld waaruit blijkt dat er in de bouwsector een tekort is aan jong personeel en ook aan stage- en leerwerkplekken.

Arbeidspool

Deze brancheorganisatie wil nu een arbeidspool opzetten met zo’n 15 aannemers uit het Noorden, omdat ze het belangrijk vinden aankomend talent te verbinden aan de sector. Door werkleerplekken aan te bieden willen deze ondernemers toekomstige werknemers perspectief bieden. Ondernemers willen daar ook wel in investeren. Zij trekken samen op om op die manier voorbereid te zijn op de toekomst. Zij willen niet alleen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke problemen die er liggen, maar ze dragen er door deze plannen ook zelf aan bij dat zij straks over kwalitatief goede werknemers kunnen beschikken.

Samen

Vanuit mijn lectoraat gaan we de activiteiten van Bouwend Nederland Noord volgen. We hebben namelijk de mogelijkheid gekregen om een onderzoek te doen in vervolg op ons project Sociaal in het bestek. Een van de aanbevelingen in dat project was dat het voor mkb’ers gemakkelijker is om aan social return in aanbestedingen te voldoen als ze samen optrekken via een arbeidspool.

Uit ons onderzoeksproject Sociaal in het bestek blijkt dat individuele mkb’ers zich minder intensief hoeven bezig te houden met de manier waarop social return in een specifieke aanbesteding ingevuld moet worden als ze samenwerken met andere mkb’ers. Ze gaven aan: “We zijn te klein om het allemaal zelf te doen”. Daarnaast willen mkb’ers werknemers niet slechts op projectbasis aannemen, omdat ze behoefte hebben aan een duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Ondernemers nemen steeds vaker initiatieven om samen een arbeidspool in te richten. Zo zoeken ze samenwerking met mkb’ers die bij hen in de omgeving gevestigd zijn en waarmee een keten gevormd kan worden (bijvoorbeeld een schilder met een loodgieter, een bouwbedrijf en een verhuizer). Of ze zoeken de samenwerking met bedrijven in hun branche.

Social return

De overheid probeert ondernemers via social return in aanbestedingen en ook via de Participatiewet zover te krijgen dat zij werkplekken creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als het werkgevers op 1 januari 2015 niet lukt om extra banen te creëren treedt de Quotumwet in werking en worden ondernemers gedwongen een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in hun bedrijf op te nemen. Sommige ondernemers zien die bui al hangen en besluiten om zelf het heft in handen te nemen. Zij zoeken partners met wie ze samen op kunnen trekken. Voor de MKB’ers die zich verbinden aan een arbeidspool wordt het eenvoudiger om geschikte werknemers in te zetten op passend werk.

Kennis

Ons vervolgonderzoek zal kennis opleveren over het inrichten van arbeidspools waarmee ondernemers gezamenlijk kunnen voldoen aan de social return eisen die gesteld worden in aanbestedingen en aan de Participatiewet.

Auteur

Petra Oden