Grijs kenteken

Belasting personenauto's en motorrijwielen

18 januari 2013

Sinds 1 januari 2007 is de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) veranderd. Voor ondernemers geldt een vrijstelling van BPM.

Particulieren

De particulier moest de bestelauto uit. Door het heffen van Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en het verhogen van de motorrijtuigenbelasting lukte het de regering ook om het aantal particulieren met een bestelauto drastisch te verminderen. Door de nieuwe regeling werden er echter ook steeds minder grijze kentekens verkocht aan ondernemers. Daarom is sinds 1 januari 2007 de BPM regeling voor bestelauto’s veranderd.

Wat is BPM?

BPM staat voluit voor Belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Het betreft een belasting op het gebruik van het Nederlandse wegennet met een personenauto of motor door een in Nederland wonende of gevestigde persoon.

Teruggave van BPM

Voor de teruggave van BPM moet je een formulier aanvragen of downloaden bij de Belastingsdienst. Na het indienen van dit formulier wordt de BPM binnen vier weken op de rekening van de kentekenhouder gestort. Ook wordt dan automatisch het verlaagde tarief voor de Motorrijtuigenbelasting in rekening gebracht.

Wanneer kom je in aanmerking voor de teruggave?

Je komt in aanmerking voor teruggaaf als je ondernemer bent en de auto zakelijk gebruikt. Je moet beschikken over een BTW-nummer en als ondernemer te werk gaan volgens de Wet op de Omzetbelasting. De auto moet wel veel voor de zaak gebruikt worden: meer dan 10 procent van de jaarlijkse kilometers.

Hoe lang houdt de Belastingdienst een auto in de gaten?

De Belastingdienst houdt een auto vijf jaar in de gaten. Als de auto in die periode wordt verkocht aan een particulier of de eigenaar stopt met ondernemen, moet alsnog een deel van de BPM worden betaald. Dat restbedrag wordt gebaseerd op de leeftijd van de auto. Als de auto wordt overgedragen aan een andere ondernemer, is geen BPM verschuldigd. Na vijf jaar kan de bestelauto onbelast worden verkocht aan een particulier.