Hoe financier jij je exportplannen?

Alternatieve financieringsvormen voor export op een rij

21 december 2017

Welke financieringsvormen zijn er om export mogelijk te maken? Naast bancaire kredieten zijn er steeds meer interessante alternatieve mogelijkheden voor financiering. Welke financieringsvorm past bij jou?

Whitepaper Exportfinanciering

Naast de ‘oude’ financieringsmogelijkheden zijn initiatieven voor crowdfunding, kredietunies en matchmaking de laatste jaren volwassen aan het worden. Dit onderstreept ook het onderzoeksbureau Panteia. Ze onderzochten de mogelijkheden van bedrijfsfinanciering in het mkb. In het rapport van september 2014 staat: “Plannen en prille initiatieven groeien uit tot operationele organisaties met een duidelijk profiel... Crowdfunding is sterk gegroeid, en alle tekenen wijzen op verdere groei. Een aantal kredietunies is inmiddels operationeel.”

Kortom waar we een aantal jaren geleden waren aangewezen op de meer traditionele financieringsmogelijkheden, is er nu meer mogelijk. Ook zien bijvoorbeeld banken dat er een brug geslagen moet worden tussen de ‘oude’ en nieuwe financieringsmethoden. Zo zetten gevestigde banken en matchmakers crowdfunding in als onderdeel van de financieringsmix die ze hun klanten bieden. Ook wordt crowdfunding ingezet in combinatie met het aantrekken van (grotere) investeerders. Hieronder een overzicht voor de belangrijkste alternatieve financieringsvormen voor export.

Crowdfunding en investeerders

Je kunt op zoek gaan naar investeerders om je export te financieren. Een investeerder vraagt natuurlijk altijd iets terug, meestal aandelen in je bedrijf. De vraag is of je bereid bent zeggenschap en/of winst uit handen te geven. Maar hoe vind je potentiële investeerders? Je kunt in je omgeving nagaan wie er bereid zou zijn in je plannen te investeren. Er zijn ook online platforms waar je formele en informele investeerders kunt vinden, zoals InvesteringsPlein.nl, Investormatch.nl en Symbid.com. Dit fenomeen wordt ook wel matchmaking genoemd.  

Deze platforms overlappen steeds meer met het idee van crowdfunding, waarbij je online een beroep doet op een grote groep investeerders. Je vraagt om een kleine investering tegen een bepaalde tegenprestatie (meestal niet financieel). Met veel kleine investeerders kun je toch een hoop geld binnenhalen. Crowdfunding wint snel aan populariteit en er zijn al veel spectaculaire succesverhalen.

Factoring en leasing

Ook factoring (debiteurenfinanciering) is geschikt om internationale transacties te financieren. Factoring is puur de voorfinanciering van je uitstaande facturen. Bij traditionele factoring gaat dit door middel van een krediet dat je krijgt op basis van je totale debiteurenportefeuille. Nederlandse banken kunnen tot zestig procent van de vorderingen op afnemers voorfinancieren. Het is mogelijk om een voorfinanciering van zeventig procent te krijgen van de bank, maar dan zul je een kredietverzekering nodig hebben.

Hoe werkt factoring? 

De meeste traditionele factormaatschappijen vragen als tegenprestatie een vast bedrag per jaar of een klein percentage van jouw omzet (tussen de 0,1 en 1 procent). Voor factoring kun je in Nederland terecht bij een aantal banken en factormaatschappijen. Sommige aanbieders van traditionele factoring kunnen dit combineren met een voorraadfinanciering en/of zelfs je debiteurenbeheer overnemen. Traditionele factoring is met name geschikt voor het midden- en grootbedrijf.

American factoring

Bij een nieuwe vorm van factoring, American factoring, krijg je geen vast krediet, maar kun je losse facturen indienen die per stuk worden voorgefinancierd. Binnen 48 uur wordt het volledige ingediende factuurbedrag uitbetaald, minus de afgesproken kosten voor factoring. De factormaatschappij vraagt meestal tussen de 3 en 6 procent van het factuurbedrag en neemt in ruil daarvoor de invorderingsprocedure en bijbehorend risico op zich. Deze manier van factoring is vaker geschikt voor het mkb.

Leasing

Heb je voor je exportplannen extra middelen nodig, zoals nieuwe vervoersmiddelen, hardware of complete productielijnen, dan kan leasing een uitkomst bieden. Veel banken en leasemaatschappijen kunnen je een groot deel van het aankoopbedrag voorfinancieren. De kosten voor leasing zijn onder andere afhankelijk van: het totaalbedrag, het type bedrijfsmiddel en het type onderneming dat je hebt.

Regelingen en subsidies van de overheid

Ook van subsidies en regelingen van de overheid kun je gebruik maken bij export. In het artikel Overheidssubsidies -en regelingen bij export vind je de belangrijkste regelingen die ondernemers helpen bij exportfinanciering. Let op: deze regelingen en subsidies zijn aan verandering onderhevig

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO), de website van Antwoordvoorbedrijven en op de website van Atradius Dutch State Business vind je ook actuele informatie over subsidies en regelingen. 

Auteur

Patty Sjerps