Aanbestedings desk

Praktische informatie over aanbestedingen

Als overheden opdrachten willen laten uitvoeren, maken zij dit in een aanbesteding bekend. Hier komt veel bij kijken. Je leest er alles over in de aanbestedingsdesk.

Aanbestedingswet: wat vinden ondernemers ervan?

Evaluatie mkb-bedrijven uit infrasector

Op 1 april werd de Aanbestedingswet ingevoerd. Nu, ruim een half jaar later, heeft brancheorganisatie MKB Infra een evaluatie-onderzoek laten uitvoeren. De sector voor grond- weg- en waterbouw is goed voor 10 miljard aan aanbestede opdrachten per jaar.

31 oktober 2013

Nieuwe Aanbestedingswet geeft ondernemers meer kans op overheidsopdrachten

Mkb komt in beeld bij overheid door nieuwe Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet is aangenomen en treedt op 1 april 2013 in werking. De wet geeft ondernemers uit het mkb een eerlijke kans op overheidsopdrachten. Wat is de nieuwe Aanbestedingswet en hoe doe jij er je voordeel mee? Dit artikel bundelt de antwoorden.

22 oktober 2013

Geeft nieuwe Aanbestedingswet ondernemers écht meer kans op winst aanbesteding?

Vooral eind aan administratieve rompslomp komt ondernemers tegemoet

De nieuwe Aanbestedingswet moet inschrijving op een overheidsopdracht makkelijker maken voor ondernemers. Én hen kans geven de aanbesteding ook te winnen. Maar geeft deze wet mkb’ers wel echt meer kans in aanbestedingsprocedures?

02 oktober 2013

Eerste Hulp bij Aanbesteden

Praktische handleiding over aanbestedingen

In dit boek komen de nieuwe wet Aanbesteden, de procedure, het inschrijven op een aanbesteding en wat je kunt doen bij ongeoorloofde praktijken uitgebreid aan de orde.

07 augustus 2013

Politiek wil hogere drempel Europees aanbesteden

Meer kans op overheidsopdrachten? Download nu Eerste Hulp bij Aanbesteden

Door de drempel voor het verplicht Europees aanbesteden te verhogen, krijgt het Nederlandse midden- en kleinbedrijf meer kans op opdrachten van de Nederlandse overheid. Daar moet premier Mark Rutte zich tijdens de EU-top hard voor maken, vindt de Tweede Kamer.

01 juli 2013

Meer kans op overheidsopdrachten voor mkb in regio Zwolle

Column | Nieuwe Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet die op 1 april ingaat, moet het mkb een eerlijke kans geven bij de inschrijving op overheidsopdrachten. In de regio Zwolle gaan bedrijfsleven en 16 gemeenten een stap verder. Een actieplan moet de kansen van ondernemers op het daadwerkelijk binnenhalen van opdrachten vergroten.

28 juni 2013

Per 1 april is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht

MKB-ondernemers moeten meer kans maken op overheidsopdrachten

De Aanbestedingswet, die op 1 april ingaat, is erop gericht het mkb meer kans te geven op opdrachten van de overheid. Een aantal drempels wordt weggenomen en procedures versimpeld. Zo mogen opdrachten niet meer worden gebundeld en er komen grenzen aan omzeteisen.

28 juni 2013

Voorbereiding bij aanbesteden erg belangrijk

Zo speel je het spel van aanbesteding

De overheid wil dat meer mkb-ondernemingen kans maken toekenning van een aanbesteding door de overheid, zo staat in het regeerakkoord van kabinet-Rutte. Dat is goed nieuws, maar mkb’ers moeten nog steeds hard werken om een opdracht binnen te slepen.

30 januari 2013

Getoond 19 tot en met 26 van 26 totaal, er zijn meerdere pagina's