Aanbestedings desk

Praktische informatie over aanbestedingen

Als overheden opdrachten willen laten uitvoeren, maken zij dit in een aanbesteding bekend. Hier komt veel bij kijken. Je leest er alles over in de aanbestedingsdesk.

Tips om werkervaringsplaatsen te creëren

Aanbestedings desk

Zo maak je meer kans op aanbestedingen

Hoe kun je je voorbereiden op het creëren van werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En zo meer kans maken op aanbestedingen en inspelen op de nieuwe Partic

17 december 2013 26 maart 2015

Hoe ondernemersvriendelijk is het aanbestedingsbeleid in Nederland?

MKB Nieuws

Onderzoek MKB-Nederland onder gemeenten

Een jaar na de invoering van de nieuwe Aanbestedingswet is het tijd om de balans op te maken. Ondersteunen gemeenten lokale ondernemers meer sinds de invoering van deze wet? MKB-Nederland on

03 april 2014

Social Return in aanbestedingen: van last naar lust

Columns

Column Petra Oden | lector Hanzehogeschool

Steeds meer aanbesteders zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen nemen Social Return voorwaarden op in hun aanbestedingen. Ondernemers krijgen de aanbestedingen dan pas gegund

06 januari 2014 01 april 2014

Europa verruimt mogelijkheden op aanbestedingen

Aanbestedings desk

Meer kansen voor mkb-ers

Door nieuwe richtlijnen kunnen kleine ondernemers meer kans maken op aanbestedingen. De Europese Unie heeft een wetgevingspakket aangenomen waarbij minder bureaucratie moet leiden tot meer k

29 januari 2014

Let op: echte handtekening verplicht bij aanbesteden

MKB Nieuws

Document met kopie van handtekening is ongeldig

Een bedrijf dat zich had ingeschreven voor de aanbestede opdracht op schoon te maken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, is de opdracht misgelopen doordat het kopieën van de documenten ha

29 november 2013

MKB-Nederland over nieuwe aanbestedingswet

Video's

Eindelijk eerlijke kans voor ondernemers bij aanbestedingen

'Na twintig jaar knokken hebben we bereikt dat ondernemers een eerlijke kans tegen een eerlijke prijs krijgen bij overheidsaanbestedingen.' Aldus Hans Biesheuvel.

19 november 2013

Samen inschrijven op een aanbesteding: hoe werkt dat?

MKB Nieuws

Ga met andere ondernemers voor een overheidsopdracht

Heb je een interessante overheidsopdracht gezien die te groot is voor jouw bedrijf alleen? Je kunt ervoor kiezen een combinatie te vormen met andere bedrijven en samen in te schrijven.

05 november 2013 07 november 2013

Aanbestedingswet: wat vinden ondernemers ervan?

MKB Nieuws

Evaluatie mkb-bedrijven uit infrasector

Op 1 april werd de Aanbestedingswet ingevoerd. Nu, ruim een half jaar later, heeft brancheorganisatie MKB Infra een evaluatie-onderzoek laten uitvoeren. De sector voor grond- weg- en waterbo

31 oktober 2013

Nieuwe Aanbestedingswet geeft ondernemers meer kans op overheidsopdrachten

MKB Nieuws

Mkb komt in beeld bij overheid door nieuwe Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet is aangenomen en treedt op 1 april 2013 in werking. De wet geeft ondernemers uit het mkb een eerlijke kans op overheidsopdrachten. Wat is de nieuwe Aanbestedingswe

22 oktober 2013

Geeft nieuwe Aanbestedingswet ondernemers écht meer kans op winst aanbesteding?

Nieuws

Vooral eind aan administratieve rompslomp komt ondernemers tegemoet

De nieuwe Aanbestedingswet moet inschrijving op een overheidsopdracht makkelijker maken voor ondernemers. Én hen kans geven de aanbesteding ook te winnen. Maar geeft deze wet mkb’ers wel ech

02 oktober 2013

Getoond 11 tot en met 20 van 25 totaal, er zijn meerdere pagina's