Aanbestedings desk

Praktische informatie over aanbestedingen

Als overheden opdrachten willen laten uitvoeren, maken zij dit in een aanbesteding bekend. Hier komt veel bij kijken. Je leest er alles over in de aanbestedingsdesk.

Eerste Hulp bij Aanbesteden

Producten & diensten

Download nu in MijnMKB

In dit boek komen de nieuwe wet Aanbesteden, de procedure, het inschrijven op een aanbesteding en wat je kunt doen bij ongeoorloofde praktijken uitgebreid aan de orde.

07 augustus 2013

Politiek wil hogere drempel Europees aanbesteden

Aanbestedings desk

Meer kans op overheidsopdrachten? Download nu Eerste Hulp bij Aanbesteden

Door de drempel voor het verplicht Europees aanbesteden te verhogen, krijgt het Nederlandse midden- en kleinbedrijf meer kans op opdrachten van de Nederlandse overheid. Daar moet premier Mar

01 juli 2013

Meer kans op overheidsopdrachten voor mkb in regio Zwolle

Columns

Column | Nieuwe Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet die op 1 april ingaat, moet het mkb een eerlijke kans geven bij de inschrijving op overheidsopdrachten. In de regio Zwolle gaan bedrijfsleven en 16 gemeenten een s

28 juni 2013

Per 1 april is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht

Aanbestedings desk

MKB-ondernemers moeten meer kans maken op overheidsopdrachten

De Aanbestedingswet, die op 1 april ingaat, is erop gericht het mkb meer kans te geven op opdrachten van de overheid. Een aantal drempels wordt weggenomen en procedures versimpeld. Zo mogen

28 juni 2013

Voorbereiding bij aanbesteden erg belangrijk

De procedure

Zo speel je het spel van aanbesteding

De overheid wil dat meer mkb-ondernemingen kans maken toekenning van een aanbesteding door de overheid, zo staat in het regeerakkoord van kabinet-Rutte. Dat is goed nieuws, maar mkb’ers moet

30 januari 2013

Getoond 21 tot en met 25 van 25 totaal, er zijn meerdere pagina's