Aanbestedingsblog

Aanbestedings desk

Betere kansen voor het mkb in aanbestedingen

Column | Overheidsopdrachten toegankelijker voor ondernemers

Wist je dat de overheid jaarlijks voor ongeveer 60 miljard euro inkoopt? De nieuwe Aanbestedingswet, die sinds 1 april van kracht is voor alle nieuwe aanbestedingen, geeft mkb--inschrijvers meer kansen en minder rompslomp om via aanbestedingen mee te dingen naar overheidsopdrachten.

19 april 2017

Samenwerkende werkgevers in arbeidspool

Column Petra Oden | lector Hanzehogeschool

Ondernemers nemen steeds vaker initiatieven om samen een arbeidspool in te richten. Zo zoeken ze samenwerking met mkb’ers in de omgeving om een keten te vormen (bijvoorbeeld een schilder met een loodgieter, een bouwbedrijf en een verhuizer). Of werken samen met bedrijven in hun branche.

26 maart 2015

Social Return in aanbestedingen: van last naar lust

Column Petra Oden | lector Hanzehogeschool

Steeds meer aanbesteders zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen nemen Social Return voorwaarden op in hun aanbestedingen. Ondernemers krijgen de aanbestedingen dan pas gegund als ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun organisatie laten werken.

06 januari 2014 01 april 2014

18 gemeenten voor rechter gedaagd

Aanbestedingen door overheid puinhoop

MKB-Nederland daagt dinsdag 4 december 2007 achttien gemeenten uit Utrecht en Gelderland in kort geding voor de rechter wegens overtreding van de Aanbestedingswet.

05 november 2013

Meer kansen op opdrachten van overheid

Plannen voor vernieuwde aanbestedingswet ondernemersvriendelijker

De plannen van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de Aanbestedingswet te verbeteren, zullen het aanbestedingsbeleid ondernemersvriendelijker maken.

05 november 2013

Meer kans op overheidsopdrachten voor mkb in regio Zwolle

Column | Nieuwe Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet die op 1 april ingaat, moet het mkb een eerlijke kans geven bij de inschrijving op overheidsopdrachten. In de regio Zwolle gaan bedrijfsleven en 16 gemeenten een stap verder. Een actieplan moet de kansen van ondernemers op het daadwerkelijk binnenhalen van opdrachten vergroten.

28 juni 2013

MKB-Nederland in beroep tegen uitsluiting mkb bij aanbestedingen

Rechter wijst kort geding af

MKB-Nederland roept de politiek op met de grootst mogelijke spoed een einde te maken aan de uitsluiting van mkb-bedrijven in aanbestedingsprocedures.

21 januari 2013

Ambassadeur pakt problemen met aanbesteden aan

EZ wil efficiëntere aanbestedingen

Overheidsaanbestedingen moeten efficiënter worden geregeld, onder andere om nieuwe bedrijven een kans te gunnen. Daarom heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken een aanbestedingsambassadeur benoemd.

21 januari 2013

Het geluk van een bid manager

Column | Bidmanager zorgt voor het best passende aanbod op een aanbesteding

Steeds meer bedrijven richten tegenwoordig een tenderdesk in. Een goede ontwikkeling, want dat betekent dat we steeds meer beseffen dat een kansrijke inschrijving geen toeval mag en kan zijn.

21 januari 2013

Haastige spoed...

Inschrijven op een aanbesteding vergt de nodige voorbereiding

Het lijkt zo logisch, een goede voorbereiding op een inschrijving. Open deur ook. Helaas is het besef niet altijd aanwezig bij bedrijven die ik tegenkom. Hier heb ik recent nog een interessant voorbeeld van meegemaakt.

09 december 2012

Aanbesteden, een kwestie van geluk?

Presentatie belangrijk onderdeel bij een aanbesteding

Het inschrijven op een aanbesteding is lastig, tijdrovend en kostbaar. Dat vinden zowel de aanbestedende diensten als de inschrijvende partijen. Beide hebben gelijk.

09 december 2012

Vriendjespolitiek bij een aanbesteding

Column | Stefan Dalmolen

Op papier staat het er allemaal zo mooi, alle inschrijvers hebben een gelijkwaardige kans op gunning van de opdracht. De praktijk laat helaas een geheel ander beeld zien: vriendjespolitiek is aan de orde van de dag en blijkt moeilijk uit te bannen.

28 augustus 2012

Meer ruimte voor onderlinge prijs- en productieafspraken

MKB kan vuist maken tegen inkopers

Een aangepast wetsvoorstel van CDA, VVD en PvdA geeft mkb'ers meer ruimte om onderling prijs- en productieafspraken te maken. Het voorstel gaat deze week naar de Tweede Kamer. Hierdoor kan de marktpositie van het mkb aanzienlijk worden versterkt.

28 augustus 2012

Kijk eens wat vaker in de spiegel

Column | Breng jezelf op maximale wijze onder de aandacht

Deze column gaat niet over zomerse kapsels of metamorfoses. Met de titel wil ik marktpartijen die via een aanbesteding zaken willen doen met overheidsopdrachtgevers oproepen eens kritisch naar zichzelf te kijken.

28 augustus 2012