De procedure

Aanbestedings desk

Hoe werkt een onderhandse aanbesteding?

Het verschil tussen enkelvoudige en meervoudige aanbesteding

Wanneer een overheidsopdracht onder de Europese drempel blijft dan kan (en doorgaans moet) een nationale aanbestedingsprocedure worden doorlopen. Dikwijls wordt gekozen voor een onderhandse aanbestedingsprocedure.

19 maart 2020

Hoe werkt een aanbesteding van de overheid?

De basis van aanbestedingsprocedures

Een overheidsinstantie, vaak aanbestedende dienst genoemd, wil een opdracht in de markt uitzetten. In bepaalde gevallen is de aanbestedende dienst verplicht om een aanbestedingsprocedure uit te schrijven.

03 februari 2020

Wat is een duurzame aanbesteding?

Neem duurzaamheid mee in je inschrijving

Aanbestedingsprocedures worden vooral door overheden ingezet. Wil je kans maken op een grote opdracht, zorg er dan voor dat je aan de duurzaamheidscriteria voldoet.

21 oktober 2016

MKB-Nederland over nieuwe aanbestedingswet

Eindelijk eerlijke kans voor ondernemers bij aanbestedingen

'Na twintig jaar knokken hebben we bereikt dat ondernemers een eerlijke kans tegen een eerlijke prijs krijgen bij overheidsaanbestedingen.' Aldus Hans Biesheuvel.

19 november 2013

Samen inschrijven op een aanbesteding: hoe werkt dat?

Ga met andere ondernemers voor een overheidsopdracht

Heb je een interessante overheidsopdracht gezien die te groot is voor jouw bedrijf alleen? Je kunt ervoor kiezen een combinatie te vormen met andere bedrijven en samen in te schrijven.

05 november 2013 07 november 2013

Mag ik samenwerken bij aanbestedingen?

Samenwerking bij een aanbesteding, mag dat?

Ja, dat mag. Sterker nog, in veel gevallen heb je als mkb-ondernemer geen andere keuze, omdat je zelfstandig niet aan de (omzet)eisen kan voldoen. Er zijn wel voorwaarden bij combinatievorming.

05 november 2013

Nieuwe Aanbestedingswet geeft ondernemers meer kans op overheidsopdrachten

Mkb komt in beeld bij overheid door nieuwe Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet is aangenomen en treedt op 1 april 2013 in werking. De wet geeft ondernemers uit het mkb een eerlijke kans op overheidsopdrachten. Wat is de nieuwe Aanbestedingswet en hoe doe jij er je voordeel mee? Dit artikel bundelt de antwoorden.

22 oktober 2013

Voorbereiding bij aanbesteden erg belangrijk

Zo speel je het spel van aanbesteding

De overheid wil dat meer mkb-ondernemingen kans maken toekenning van een aanbesteding door de overheid, zo staat in het regeerakkoord van kabinet-Rutte. Dat is goed nieuws, maar mkb’ers moeten nog steeds hard werken om een opdracht binnen te slepen.

30 januari 2013

Hoe worden de drempelbedragen bij aanbestedingen bepaald?

Het overzicht voor 2010 - 2011

In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn drempelwaarden vastgesteld. Een overheidsopdracht die evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet verplicht Europees worden aanbesteed.

21 januari 2013

Waarom een aanbesteding?

Over de achtergrond van aanbesteden

Wat is aanbesteden nou eigenlijk en waarom en wanneer moet een aanbestedingsprocedure worden toegepast? En door wie? In dit artikel lees je meer over het wat, waarom en wanneer van het aanbesteden.

21 januari 2013

Waarom is de Aanbestedingsdesk opgericht?

Eén meldpunt voor klachten over aanbestedingen

Bedrijven hebben jaarlijks tussen de 5000 en 7500 klachten over aanbestedingsprocedures. Dat is een schatting, want een volledig en goed beeld van de aard en omvang van de klachten bestaat niet.

21 januari 2013

Wat als ik niet voldoe aan de omzeteis van een aanbesteding?

Verplichte uitsluiting bij aanbesteden voorkomen

Vooral MKB ondernemers hebben bij aanbestedingen regelmatig te maken met het probleem van te hoge omzeteisen. Het niet kunnen voldoen aan de omzeteisen leidt namelijk tot verplichte uitsluiting.

31 oktober 2012

Voor welke activiteiten gelden de aanbestedingsregels?

Alle activiteiten en uitzonderingen op een rij

Een overheidsopdracht is een schriftelijke overeenkomst, waarbij een tegenprestatie is overeengekomen. Welke tegenprestaties vallen onder het aanbestedingsrecht?

28 augustus 2012

Op basis van welke criteria wordt de opdracht gegund?

Schat een reeël bedrag in

Op basis van de ingekomen inschrijvingen maakt de aanbestedende dienst een beoordeling: wie is de beste?

28 augustus 2012

Hoe kan ik als mkb-ondernemer meedoen met aanbestedingen?

Selectie en gunningscriteria van aanbestedingen

Aan de hand van selectie- en gunningscriteria bepaalt de aanbestedende dienst welke ondernemer de opdracht krijgt. Het is belangrijk dat je het onderscheid tussen deze criteria goed kent, aangezien aanbestedende diensten deze - tegen de regels in -regelmatig door elkaar gebruiken.

23 augustus 2012