Financiering van export

Werkkapitaal of exportkapitaal?

08 september 2020 3 minuten

Bij exportfinanciering kan je onderscheid maken tussen werkkapitaal en exportkapitaal. Hier worden de twee vormen kort toegelicht.

Werkkapitaal

Het werkkapitaal komt uit een langlopend krediet, dat wordt gebruikt voor het produceren, inkopen of ontwikkelen van het product of de dienst. Ook de kosten voor het ontwikkelen van nieuwe markten (deelname aan beurzen, promotie etc.) worden vaak via deze financieringsvorm gedaan. Dat gebeurt als de bank bereid is deze kosten voor te financieren.

Exportkapitaal

Exportkapitaal wordt vooral gebruikt voor het uitvoeren van de exportorders. Dit zijn de kosten voor het exportgereed maken van het product, het verschepen en eventueel de kosten voor montage en instructie bij de afnemer. Exportkapitaal wordt vaak per order geleend of hooguit voor een serie orders.

Factoring

Een alternatief is factoring. Hierbij wordt de financiering van de export gezien als een voorschot op de debiteurenportefeuille. Normaal bedraagt de financiering zo'n 80 tot 90 procent van de waarde van uitstaande facturen. Factoring vormt op deze manier een snelle en flexibele financieringsvorm

Rechtstreeks aan de bank

Als je eigen bank aarzelt over een exportkrediet, kun je afspreken dat je afnemers rechtstreeks aan je bank betalen. De bank lost met de betalingen je lening af en stort het surplus op je rekening courant. Per order of reeks van orders kun je zo steeds uw export financieren.

De juiste bank

Iedere ondernemer weet dat een duurzame relatie met zijn huisbank erg belangrijk is. Maar bij exporteren is er toch extra expertise en vooral een internationaal netwerk nodig. Heeft je bank die kennis in huis? Stel jezelf de volgende vragen:

  • Is je bank niet te groot of juist te klein voor je plannen?

  • Hoe liggen de tarieven voor buitenlandse transacties in vergelijking met andere banken?

  • Heeft je bank filialen of partners in je exportregio?

  • Verleent de bank ook importkredieten aan je afnemers?

  • Wat zijn dan de kosten en voorwaarden?

  • Helpt de bank je bij het verkrijgen van overheidssteun/subsidies?

  • Biedt de bank extra services, zoals markt- en landenkennis, matching?

Op dit moment handelt ongeveer een op de vier ondernemers internationaal, vooral binnen Europa. Zij laten dus kansen liggen. Ondernemen buiten Europa vereist wel een flinke investering. Voor 90 procent van de mkb-bedrijven komt deze financiering van banken, blijkt uit gegevens van MKB-Nederland.

Banken op slot

Maar juist banken kennen met mkb steeds minder vaak krediet toe. Nederlandse banken zijn hierbij strenger in dan banken in andere landen. Dat schaadt onze kansen in opkomende economieën, meldt Peter Post van exportplatform Task Force Health Care tegen Het Financieele Dagblad.

MKB-Nederland-voorzitter Hans Biesheuvel pleit voor meer mogelijkheden voor alternatieve financiering. Die zijn er. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding en factoring

Voor internationale plannen heb je geld nodig. Voor bijkomende kosten en meestal duurt een internationale transactie een stuk langer. De kans is daarom groot dat je extra kapitaal nodig hebt om export mogelijk te maken. Steven Ryan, mede-oprichter en eigenaar Vinice: “Vaak moesten we te lang wachten op ons geld. We wilden geen lening van een bank of met een investeerder in zee gaan. We wilden financieel onafhankelijk blijven en zo min mogelijk risico lopen. Door ons betaalmodel aan te passen, kunnen we nu onze cashflow op gang houden en de export van onze producten financieren.” 

Whitepaper:
Toon je een betrouwbare zakenpartner

Alternatieve financieringsvormen

Naast de ‘oude’ financieringsmogelijkheden zijn initiatieven voor crowdfunding, kredietunies en matchmaking de laatste jaren volwassen aan het worden. 

  • Crowfunding: wil je weten of crowdfunding een geschikte financieringsvorm voor jouw bedrijf is? Check dan via de KVK Crowdfunding Scan of deze financieringsvorm bij jou en je plannen past.

  • Kredietunies: Kredietunies brengen ondernemers en investeerders bij elkaar. Daarbij leveren ze maatwerk. Kredietunies kijken naar de persoon van de ondernemer, de onderneming en het ondernemingsplan. Ze zijn sparringpartner om ondernemers nog sterker te maken en gebruik te maken van het netwerk van de ondernemer.

  • Matchmaking: ondernemers met een plan maar zonder (voldoende) kapitaal worden via Matchmakers via hun website in contact gebracht met investeerders die geld willen investeren in kansrijke ondernemingen. In Nederland zijn een aantal aanbieders actief op het gebied van Matchmaking.

Banken

Naast de hierboven genoemde financieringsmogelijkheden behandelt het whitepaper ook financiering via de bank. Machiel Roelofsen, directeur Rotra Logistics, vertelt een goede relatie met de bank te hebben: “Ze kennen ons bedrijf en weten dat we altijd heel spaarzaam zijn. Er is onderling vertrouwen. We zijn op alle vlakken transparant en houden de bank op de hoogte. Banken houden niet van verrassingen. Daar houden we zelf ook niet van. Dat schept een band. Het vertrouwen zorgde ervoor dat de financiering zo was geregeld.” Download het Whitepaper Exportfinanciering en lees meer over welke financieringsvormen er nog meer zijn om export mogelijk te maken.