weegschaal wet.jpg

Hoe worden de drempelbedragen bij aanbestedingen bepaald?

Het overzicht voor 2010 - 2011
In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn drempelwaarden vastgesteld. Een overheidsopdracht die evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet verplicht Europees worden aanbesteed.

Op basis van welke criteria wordt de opdracht gegund?

Op basis van de ingekomen inschrijvingen maakt de aanbestedende dienst een beoordeling: wie is de beste?

Voor welke activiteiten gelden de aanbestedingsregels?

Een overheidsopdracht is een schriftelijke overeenkomst, waarbij een tegenprestatie is overeengekomen. Welke tegenprestaties vallen onder het aanbestedingsrecht?

Hoe kan ik als mkb-ondernemer meedoen met aanbestedingen?

Aan de hand van selectie- en gunningscriteria bepaalt de aanbestedende dienst welke ondernemer de opdracht krijgt. Het is belangrijk dat je het onderscheid tussen deze criteria goed kent, aangezien aanbestedende diensten deze - tegen de regels in -regelmatig door elkaar gebruiken.
samen1.jpg

Mag ik samenwerken bij aanbestedingen?

Samenwerking bij een aanbesteding, mag dat?
Ja, dat mag. Sterker nog, in veel gevallen heb je als mkb-ondernemer geen andere keuze, omdat je zelfstandig niet aan de (omzet)eisen kan voldoen. Er zijn wel voorwaarden bij combinatievorming.

Wat als ik niet voldoe aan de omzeteis van een aanbesteding?

Vooral MKB ondernemers hebben bij aanbestedingen regelmatig te maken met het probleem van te hoge omzeteisen. Het niet kunnen voldoen aan de omzeteisen leidt namelijk tot verplichte uitsluiting.

Hoe werkt een onderhandse aanbesteding?

Wanneer een overheidsopdracht onder de Europese drempel blijft dan kan (en doorgaans moet) een nationale aanbestedingsprocedure worden doorlopen. Dikwijls wordt gekozen voor een onderhandse aanbestedingsprocedure.
Getoond 11 tot 17 van 17. Er zijn meerdere pagina's.

Actueel in De procedure

 

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten