‘79 procent van de bedrijven investeert in duurzaamheid’

Vooral duurzame energie populair

Vrouw -Duurzaam ondernemen

Onderzoek van het CBS laat zien dat maar liefst 79% van de bedrijven in Nederland dit jaar heeft geïnvesteerd in een duurzamere bedrijfsvoering.

Het onderzoek uit september 2022 werd gehouden onder bedrijven uit verschillende sectoren: 

  • Industrie

  • Auto- en detailhandel

  • Dienstverlening

Terreinen verduurzaming

Van deze bedrijven is dus 8 van de 10 op de een of andere manier bezig met verduurzamen, en wel als het gaat om de volgende terreinen:

  • Vooral energie: 19,8%

  • Vooral uitstoot: 5,7%

  • Vooral grondstoffen en afval (circulariteit): 14,2%

  • Combinatie van voorgaande terreinen: 38,6%

Obstakels bij verduurzamen

Toch is verduurzamen niet bij elke bedrijf aan de orde van de dag: zo’n 21% heeft het afgelopen jaar weinig ondernomen op dit gebied. Wat zijn de obstakels?

  • Afhankelijkheid van derden (24,6%)

  • Geldgebrek (13%)

  • Te weinig voordelen (12%)

Bijna een derde van de ondervraagden ervaart geen obstakels bij het verduurzamen van het bedrijf.

Hulp bij verduurzamen

Er zijn allerlei manieren om de stap naar duurzaam ondernemen makkelijker te maken. Bijvoorbeeld via subsidies die de kosten flink kunnen drukken. Wil je inspiratie opdoen of hulp bij de verduurzaming van je bedrijf? Lees dan onze pagina over duurzaam ondernemen.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.