Jaarruimte vergroot voor 2023

Met nieuwe pensioenwet meer ruimte voor belastingvrij pensioen opbouwen

vrouw-oordopjes-ear-ipad-tablet-kantoor-ondernemer

Op 1 juli 2023 ging de nieuwe pensioenwet in: de Wet Toekomst Pensioenen. Dit heeft ook gevolgen voor de jaar- en reserveringsruimte van 2023. De nieuwe wet geldt namelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Dat is ook goed nieuws voor ondernemers. Je mag in 2023 een groter bedrag belastingvrij wegzetten in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening. Een welkom gebaar van minister Schouten nu de oudedagsreserve is afgeschaft.

Fiscale jaarruimte uitgelegd

Bouw je minder pensioen op dan de overheid jaarlijks vaststelt? Dan ontstaat er jaarruimte. Daarmee kun jij of iemand in loondienst extra pensioen opbouwen door geld te storten in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening. 

Wordt de jaarruimte niet benut? Dan ontstaat er reserveringsruimte. Daarmee kan ongebruikte jaarruimte op een later tijdstip alsnog worden benut. De jaarruimte en reserveringsruimte samen vormen de fiscale jaarruimte.

Jaarruimte verruimd gunstig voor ondernemers

Vooral ondernemers zijn gebaat bij meer jaarruimte. Veel ondernemers, vooral zelfstandig ondernemers, bouwen vaak niet of nauwelijks aanvullend pensioen op en hebben minder mogelijkheden nu de oudedagsreserve is afgeschaft. 

Werknemers in loondienst genieten meestal automatisch een goede pensioenregeling vanuit de werkgever. Hoewel de verruiming voor alle werkenden geldt - dus ook werknemers in loondienst - zal deze groep minder snel een (groot) pensioengat hebben.

Maximale jaarruimte 2023 meer dan verdubbeld 

In de Wet Toekomst Pensioenen is opgenomen dat het opbouwpercentage van de jaarruimte stijgt van 13,3% naar 30%. Daarnaast gaat de maximale jaarruimte in 2023 omhoog van € 15.317 naar € 34.550. 

Hoeveel je precies belastingvriendelijk mag inleggen, hangt af van het inkomen (van het afgelopen jaar) en hoeveel pensioen er eventueel al wordt opgebouwd. Het maximale inkomen dat meetelt voor de berekening van de jaarruimte wordt verhoogd naar € 128.810. Inleggen is dankzij de nieuwe regels toegestaan tot vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Ook de reserveringsruimte (inhaalruimte) omhoog

Werkenden die de afgelopen jaren niet maximaal hebben geprofiteerd door de jaarruimte volledig te benutten, mogen dit alsnog doen. Het pensioengat dat is ontstaan mag opgevuld worden met de reserveringsruimte. 

Deze ruimte gaat met ingang van de nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023 zelfs meer dan vijf keer omhoog. De maximale reserveringsruimte wordt namelijk verhoogd van € 8.065 naar € 38.000. 

Ook dit geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2023. Bovendien mogen ondernemers voortaan tot tien jaar terugrekenen (voorheen tot zeven jaar).

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.