Nieuwe pensioenwet aangenomen door de Eerste Kamer

Dit gaat er veranderen door het nieuwe pensioenstelsel

Wat is de pensioenleeftijd in 2020

De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2023 ingestemd met het voorstel Wet voor de toekomst. Hiermee kan het nieuwe pensioenstelsel per 1 juli 2023 van start gaan. Werkgevers, pensioenuitvoerders en vakbonden krijgen vanaf dan 3,5 jaar de tijd om de bestaande pensioenregelingen aan te passen.

Waarom is er een nieuwe pensioenwet?

Het pensioen van de Nederlander blijft een heet hangijzer. Enkele redenen waarom een nieuw pensioenstelsel nodig was volgens de Overheid:

 • Een veranderende economie en arbeidsmarkt

 • Mensen leven langer (en maken dus langer gebruik van hun pensioen)

 • Pensioenfondsen kunnen hun beloftes niet waarmaken

 • Mensen wisselen meer van baan

Daarom is er gestemd voor een nieuw pensioenstelsel dat meer afgestemd is op de behoeften en situatie anno 2023.

Doel van het nieuwe pensioenstelsel

In overleg met werknemers- en werkgeversorganisatie heeft het kabinet een pensioenakkoord gesloten. Hierin staan nieuwe afspraken over de AOW en het pensioen. Het doel? Het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Pensioenfondsen gaan leeftijdsafhankelijk beleggen met het ingelegde geld, waardoor het geld naar verwachting meer oplevert. Iedereen legt als het ware premie in voor zijn of haar persoonlijke pensioenspaarpot.

Dit gaat er veranderen in het pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel:

 • Geeft meer duidelijkheid over de hoogte van het pensioen

 • Is beweeglijker: sneller omhoog als het economisch beter gaat, omlaag als het wat slechter gaat

 • Houdt rekening met het feit dat werknemers regelmatig van baan wisselen

 • Werkt met premie die gedeeltelijk gebruikt wordt als reserve voor als het tegenzit, en gedeeltelijk met premie die wordt belegd

 • Laat iedereen profiteren als het economisch beter gaat

 • Zorgt ervoor dat je minder risico’s loopt naarmate je dichter bij je pensioen komt

Kortom, de hoogte van de pensioenpot beweegt meer mee met de economische ontwikkelingen. Mocht het slechter gaan, dan betekent dat niet automatisch dat iemand keihard op zijn of haar pensioen gekort wordt. Dalingen zullen verspreid worden over meerdere jaren. En juist in moeilijke tijden kan de reserve dienen als buffer om in die jaren bij te springen.

Dit blijft hetzelfde aan pensioen

Er gaan dingen veranderen, maar er blijven ook dingen hetzelfde. Dingen die niet veranderen in het nieuwe pensioenstelsel: 

 • Werkgever en werknemer blijven geld opzij zetten voor later

 • Pensioen is gegarandeerd, ongeacht leeftijd of economische situatie

 • Het huidige pensioenniveau moet haalbaar blijven

Mogelijk minder voordeel voor werknemers van 35-60 jaar

Naar verwachting gaan veel Nederlanders erop vooruit met het nieuwe systeem, omdat het beleggen van pensioenpremie meer rendement oplevert dan in het oude systeem. In de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zitten alleen werknemers in de leeftijdscategorie 35 tot 60 jaar met een kleine onzekerheid.

Zij hebben namelijk al een groot gedeelte van hun pensioen opgebouwd volgens het oude systeem: het systeem waarbij elke ingelegde euro ook (ongeveer) een euro oplevert. En het systeem waarbij de jongere generatie min of meer meebetaalde aan het pensioen van de oudere generatie.

De nieuwe generatie gaat in het nieuwe pensioenstelsel niet meebetalen aan het pensioen van oudere werknemers, want iedereen krijgt straks een persoonlijk pensioenpotje. Mogelijk risico: er zit straks relatief weinig in de pensioenpot van de middengroep. Dat kan tot een pensioengat leiden. Maar dat hoeft niet. Ook voor deze groep werknemers kan de nieuwe pensioenwet juist gunstiger uitpakken.

Nieuwe pensioenregels vanaf 1 juli 2023

De Tweede Kamer stemde op 22 december in met het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Nu de Eerste Kamer voor gestemd heeft, kunnen de nieuwe pensioenregels ingaan per 1 juli 2023. Vanaf dan hebben werkgevers 3,5 jaar de tijd om bestaande regelingen aan te passen. Naar verwachting zullen de meeste pensioenfondsen per 1 januari 2026 overgaan.

Lees hier het wetsvoorstel

De nieuwe pensioenwet en werkgevers

Valt jouw bedrijf onder een cao? Dan zullen vakbonden en werkgeversorganisaties nieuwe pensioenafspraken maken en wordt daarna duidelijk wat er van jou wordt verwacht. Val je niet onder een cao? Dan moet je in overleg met je pensioenaanbieder nieuwe pensioenafspraken maken. Je moet ook bepalen of je werknemers gebruikmaken van nieuwe pensioenafspraken of dat ze gebruikmaken van een overgangsregeling.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.