Wordt een vertrouwenspersoon verplicht in het mkb?

Wetsvoorstel in de maak

stress-vrouw-collega-pesten-vertrouwenspersoon

Onlangs is een wetsvoorstel tot het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon besproken in de Tweede Kamer. Wordt een vertrouwenspersoon straks ook bij kleinere bedrijven verplicht? Dit is de huidige stand van zaken.

Vertrouwenspersonen meer en meer nodig

Je hebt als werkgever de verantwoordelijkheid om een veilige omgeving te creëren voor je werknemers. Die kan behoorlijk aangetast worden door discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten op het werk.

1 op de 5 ondernemers heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Daarom is de roep voor het verplicht aanstellen van een vertrouwenspersoon steeds groter. Een vertrouwenspersoon is natuurlijk niet dé oplossing voor grensoverschrijdend gedrag, maar hij of zij kan zeker bijdragen aan een veilige werkomgeving en slachtoffers helpen bij het aankaarten van dit gedrag.

Te weinig vertrouwenspersonen in het mkb

Uit onderzoek van de CNV blijkt dat 71% van de werkgevers in het mkb geen beleid heeft op het gebied van (seksuele) intimidatie. Dat is veel te weinig, vindt de politiek. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een initiatiefwetsvoorstel waarin de vertrouwenspersoon verplicht wordt gesteld. Er is zelfs een regeringscommissaris aangesteld voor seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

Wordt de vertrouwenspersoon verplicht?

Een vertrouwenspersoon aanstellen is nu nog niet verplicht. Maar als het aan GroenLinks-Kamerlid Maatoug ligt, komt daar snel verandering in. De bedoeling is dat iedereen toegang heeft of krijgt tot een vertrouwenspersoon, ook in kleinere werkomgevingen.

Het wetsvoorstel gaat om een aanpassing in de Arbowet. Op 9 februari 2023 is het wetsvoorstel in een plenair debat van de Tweede Kamer besproken.

Vertrouwenspersoon haalbaar in het mkb?

Voor kleinere bedrijven is het moeilijk een vertrouwenspersoon aan te stellen, tenminste als die intern moet worden aangewezen. Eén reden is de hoge kostenpost. Daarom wordt er door MKB Nederland - dat volledig achter het voorstel staat - gepleit dat een vertrouwenspersoon niet per se binnen het bedrijf aangesteld hoeft te worden. 

Volgens het wetsvoorstel moet het mogelijk zijn een vertrouwenspersoon bij de brancheorganisatie of de arbodienst te kunnen aanstellen. Zo blijven de administratieve lasten en kosten binnen de perken. Er is dus aan gedacht is om het ook qua kosten haalbaar te laten zijn.

Op 6 maart 2023 staat het volgende plenaire debat gepland.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.