Werkgeversbijdrage kinderopvang

Nieuwe regeling nader toegelicht

kindertekening

Zelf verlonen zonder tussenpersoon

Als werkgever ben je verplicht bij te dragen aan de kosten voor de kinderopvang. Hoe gaat de verplichte bijdrage in zijn werk?

De overheid, de werkgever en de werknemer betalen mee aan de opvang van de kinderen. Ouders ontvangen de werkgeversbijdrage en het overheidsdeel in een keer van de belastingdienst.

1. Werkgeversbijdrage (inkomensonafhankelijke bijdrage):

Als werkgever ben je verplicht om een werkgeversbijdrage kinderopvang te betalen. Een werkende ouder krijgt een zesde deel van de kosten van de kinderopvang via de werkgever. Heeft deze ouder een werkende partner dan krijgt die partner ook een zesde deel, dus samen hebben zij recht op een vergoeding van een derde deel van de kinderopvang.

Iedereen die werkt heeft recht op de werkgeversbijdrage, dit geldt dus voor:

  • iemand in dienst bij een werkgever;

  • iemand die zonder vergoeding meewerkt in de zaak van de partner;

  • iemand die winst uit onderneming heeft;

  • iemand die inkomensten uit andere werkzaamheden heeft (freelancer, alfahulp of artiest);

  • iemand die een re-integratietraject volgt via de werkgever.

Wat moet ik als werkgever betalen?

Elke werkgever is verplicht aangesloten bij een sectorfonds. Je betaalt de werkgeversbijdrage dan ook via een opslag op de premie sectorfonds. Dit betekent dat je als werkgever een percentage van het loon van je werknemers afdraagt aan het sectorfonds waarbij je bent aangesloten. Dit percentage betaal je ook voor werknemers zonder kinderen. Je draagt de kinderopvangheffing samen met de sectorpremie als een bedrag. Sinds 1 januari 2012 is de premieopslag verhoogd van 0,34 procent naar 0,50 procent.

2. Kinderopvangtoeslag van de overheid (inkomensafhankelijke toeslag):

De kinderopvangtoeslag is een toeslag van de overheid, afhankelijk van het inkomen van de ouders. Sinds 1 januari 2012 is deze vergoeding afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de de minstwerkende ouder. Voor meer informatie lees je het artikel 'Veranderingen kinderopvangtoeslag 2012'.

Bronnen: Toeslagen.nl, de Belastingdienst

Wat vind je van dit artikel?