Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgelegd

Hoeveel draag je af aan de Belastingdienst?

kindertekening

Heb je personeel in dienst? Dan ben je verplicht bij te dragen aan de kosten voor de kinderopvang. Hoe dat precies werkt, lees je in dit artikel.

Zo zit het met de werkgeversbijdrage kinderopvang

Allereerst is het goed om te weten dat het niet uitmaakt of je werknemers gebruikmaken van kinderopvang. Je betaalt hoe dan ook de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang over de loonsom van iedere werknemer. Dat gebeurt met een vaste premie die je aan de overheid betaalt. Dit percentage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.  

Werkgeversbijdrage kinderopvangtoeslag 2023

De werkgeversbijdrage kinderopvangtoeslag is inkomensonafhankelijk (een vast percentage) en betaal je niet rechtstreeks aan je werknemer. Je draagt het af aan de Belastingdienst.

Voor 2023 geldt een uniforme opslag kinderopvang van 0,5%. Je betaalt dit percentage over de totale loonsom (inclusief fooien, provisies, bonussen, toeslagen, etc.) van je werknemers aan de Belastingdienst. 

Premie kinderopvang: bijdrage Wet kinderopvang

Het opslagpercentage is onderdeel van de gedifferentieerde AOF-premie en heet bijdrage Wet kinderopvang. Deze maakt deel uit van het totaalpercentage van de basispremie WAO.

Premieheffingen werknemersverzekeringen

Je betaalt de basispremie WAO uit eigen zak en houdt die dus niet in op het loon van je werknemers. Het valt onder premieheffingen werknemersverzekeringen.

Welke werknemers ontvangen de werkgeversbijdrage kinderopvang?

Als een ouder in dienst bij jou aanspraak maakt op de kinderopvangtoeslag, keert de Belastingdienst dit maandelijks aan je werknemer uit. Dit bedrag bestaat voor 1/6e deel uit de werkgeversbijdrage. 

Om aanspraak te maken op de werkgeversbijdrage kinderopvang, moet je werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet onder andere: 

  • de kinderopvang een geregistreerd kindercentrum of gastouderopvang via een geregistreerd gastouderbureau zijn; dus opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK);

  • een schriftelijke overeenkomst getekend zijn met het kindercentrum of gastouderbureau. Hierin moeten bepaalde gegevens staan, zoals de uurprijs en het aantal opvanguren per jaar;

  • het aantal uren kinderopvang redelijk zijn en in verhouding staan tot de betrekkingsomvang (contracturen) en reistijd van je werknemer);

  • het toekennen van werkgeversbijdrage eindigen wanneer langer dan 6 maanden geen declaratie voor kinderopvangkosten is ingediend;

  • je werknemer de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen via Toeslagen.nl.

Voor de overige voorwaarden, verwijs je je personeel naar: Wet kinderopvang (artikel 1.6)

Ouders ontvangen de werkgeversbijdrage kinderopvang en het overheidsdeel als één bedrag van de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag wordt maandelijks uitgekeerd.

Maximumuurprijs kinderopvang 2023

Maakt je werknemer gebruik van kinderopvang? Voor 2023 geldt gelden de volgende maximumtarieven: 

  • Voor de dagopvang € 9,12

  • Voor de buitenschoolse opvang: € 7,85

  • Voor de gastouderopvang € 6,85

Betaalt je werknemer meer dan de maximumuurprijs? Dan ontvangt je werknemer geen kinderopvangtoeslag voor de kosten boven de maximumuurprijs die op dat moment geldt.

Betaalt je werknemer minder dan de maximumuurprijs aan kinderopvang? Dan wordt over het goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag uitgekeerd. 

Extra vergoeding kinderopvang door werkgever

Het is toegestaan om meer bij te dragen dan wettelijk is verplicht. Je mag namelijk vrijwillig extra meebetalen aan de kosten van een kinderopvanglocatie of gastouderbureau. In principe wordt deze extra bijdrage als loon gezien door de Belastingdienst; er wordt dus loonbelasting ingehouden. 

Kinderopvang werkgever belastingvriendelijk uitkeren

Toch bestaan er ook mogelijkheden om het belastingtechnisch te optimaliseren. Zo kun je voor de vrijwillige werkgeversbijdrage kinderopvang een deel van de vrije ruimte in de WKR benutten. Prettig voor je werknemer, die hoeft dan geen belasting te betalen over jouw extra bijdrage.

Werkgever kinderopvang: waar moet je nog meer rekening mee houden?

Is een van je medewerkers recent ouder geworden en gaat het kind binnenkort naar de kinderopvang? Vergeet dan niet dat je werknemer binnen 3 maanden na de maand waarin het kind voor het eerst naar de opvang gaat, zelf de kinderopvangtoeslag moet aanvragen via Toeslagen.nl. In het kader van goed werkgeverschap is het nooit verkeerd om je personeel hiervan op de hoogte te brengen. 

Recht op kinderopvangtoeslag

Ook belangrijk om te weten is dat het recht op kinderopvangtoeslag alleen bestaat voor de uren waarop de kinderopvang de dienst aanbiedt.

Dat betekent niet dat werknemers die avond- of nachtdiensten geen recht hebben op de toeslag. Die ouders kunnen namelijk terecht bij een flexibele opvang die ook 24-uurs opvang aanbiedt. Ouders die veel wisselende diensten draaien, kunnen hier ook terecht. Over het algemeen liggen de kosten voor flexibele kinderopvang iets hoger dan de kosten voor reguliere opvang. Een werknemer dient dus wel rekening te houden met het maximumuurtarief.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.