Vrije ruimte WKR in 2023 naar 3%

Lastenverlichting voor het mkb in 2023 via onbelaste vergoedingen

Bedrijf - bewogen, kantoor - industrieel

In 2023 wordt de vrije ruimte in de WKR extra verruimd van 1,7% naar 3%. Dat zal het kabinet voorstellen via een nota van wijziging. Dat betekent dat werkgevers in 2023 meer onbelast kunnen vergoeden aan hun personeel.

Vrije ruimte WKR stijgt structureel

In het Belastingplan stond al dat de vrije ruimte structureel zou gaan stijgen met 0,22%: van 1,7% naar 1,92%. Maar in 2023 zal de vrije ruimte als extra lastenverlichting voor het mkb een tijdelijke stijging kennen naar 3%. In 2024 gaat dit percentage voor de vrije ruimte weer terug naar het oorspronkelijke tarief van 1,92%.

Vrije ruimte 2023

Het percentage van 3% geldt bij een loonsom tot € 400.000. Concreet betekent dat een stijging van de vrije ruimte van maximaal € 6.800 (1,7% in 2022) naar € 12.000 in 2023.

Na 2023 gaat de vrije ruimte waarschijnlijk weer terug naar de eerder aangekondigde 1,92% (maar dat is nog steeds een stijging van 0,22% ten opzicht van 2022). Dat betekent dat de vrije ruimte in 2024 neerkomt op een bedrag van maximaal € 7.680 bij een loonsom tot € 400.000.

Lees meer over de werkkostenregeling (WKR) en hoe deze regeling werkt.

Lastenverlichting mkb

De extra verruiming van de vrije ruimte is een maatregel in het kader van de lastenverlichting mkb. Andere maatregelen zijn onder andere:

Meer over de plannen lees je bij de Rijksoverheid

Lees meer over veranderingen die zijn aangekondigd tijdens Prinsjesdag 2022

Let op: deze wijziging is pas definitief na akkoord van de Eerste en Tweede Kamer. In dat geval gaat de wijziging in per 1 januari 2023.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.