Meer MIA en EIA budget in 2023

Investeren in milieuvriendelijke en energiebesparende bedrijfsmiddelen gestimuleerd

Duurzame bedrijfsmiddelen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd meer budget vrij te maken voor de MIA en EIA. Hierdoor wordt het voor bedrijven interessanter om te investeren in duurzaamheid.

MIA en EIA

Via de Milieu-investeringsaftrek kunnen ondernemers een groot percentage van een investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen in mindering brengen op de winst. De Energie-investeringsaftrek is een subsidie voor ondernemers die investeren in duurzame energie.

Budget 2023 omhoog

In 2023 gaat het budget voor beide regelingen omhoog:

  • EIA: € 100 miljoen extra per jaar

  • MIA: € 50 miljoen extra per jaar

Investeren aantrekkelijker maken

Bedrijven krijgen in deze tijd op allerlei manieren te maken met hogere kosten, bijvoorbeeld de kosten voor energie. De verruiming van het MIA en EIA budget moet het voor bedrijven aantrekkelijker maken om juist nu te investeren in energiebesparing en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Lees meer over veranderingen voor Prinsjesdag 2022.

Let op: deze wijziging is pas definitief na akkoord van de Eerste en Tweede Kamer. In dat geval gaat de wijziging in per 1 januari 2023.

Wat vind je van dit artikel?