Wat is consumentenvertrouwen?

Waarom is het belangrijk voor mij als de MKB-ondernemer

boks, samenwerking, vertrouwen

Consumentenvertrouwen is een term die in politiek en media vaak gebruikt wordt. Maar wat betekent het nu precies? En waarom is het belangrijk voor mij als MKB-ondernemer?

Wat is consumentenvertrouwen?

Zoals het woord al aangeeft, is het consumentenvertrouwen een cijfer dat weergeeft hoeveel vertrouwen de consument in het economische klimaat heeft. Het cijfer is zeer afhankelijk van economische ontwikkelingen, zoals inflatie, recessie en faillissementen en overnames van grote bedrijven.

Er bestaan twee instanties die dit cijfer maandelijks berekenen: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Europese Commissie (EC). Beide instanties stellen maandelijks vragen aan duizend huishoudens over hoe zij het economisch klimaat zien. Zij berekenen het verschil tussen het percentage positieve en negatieve antwoorden, en baseren hierop het cijfer dat het consumentenvertrouwen weergeeft.

Waarom verschillen de cijfers van het CBS en de EC?

Het verschil tussen de cijfers komt vooral door een verschil in het soort vragen dat gesteld wordt en de berekening. Het EC stelt de consumenten vragen over hoe zij het economische klimaat in de toekomst zien, terwijl het CBS ook vragen over het verleden stelt. In de berekening neemt het EC ook nog het verschil tussen positieve en negatieve antwoorden en ‘een beetje positieve antwoorden’ en ‘een beetje negatieve antwoorden’. Het consumentenvertrouwen dat door het EC berekend wordt ligt in de regel hoger dan het door het CBS berekende consumentenvertrouwen.

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

Het consumentenvertrouwen heeft een duidelijke relatie met de uitgaven die consumenten doen. Wanneer het vertrouwen hoog is, zullen je klanten sneller grote aankopen doen. Wanneer het vertrouwen laag is, zullen zij dit minder snel doen. Zij zullen er dan bijvoorbeeld eerder voor kiezen iets te laten repareren, dan een nieuwe aanschaf te doen. De hoogte van het consumentenvertrouwen heeft de meeste invloed op de verkoop van luxeartikelen en –diensten.

Wat vind je van dit artikel?