Risicomanagement voor ondernemers

Risico’s nemen hoort bij ondernemerschap. Toch is het ook belangrijk om na te denken over hoe je deze risico’s aanpakt. In veel gevallen kun je als ondernemer namelijk zelf actie ondernemen om deze risico’s te verminderen. Welke strategie op het gebied van risicomanagement kies je?

Er zijn verschillende soorten risico’s: voor je bedrijf zelf, voor jou als ondernemer en voor je medewerkers. Als je aan de slag gaat met risicomanagement, breng je allereerst in kaart welke risico’s er voor jouw onderneming spelen. Je onderzoekt dan of er manieren zijn om deze risico’s te verminderen of zelfs te elimineren. Vervolgens bepaal je of je mogelijke schade zelf voor je rekening neemt of een verzekering wilt afsluiten. Met goed risicomanagement voorkom je hoge onverwachte kosten.

Op deze themapagina lees je artikelen over:

  • Aansprakelijkheid en welke verzekeringen hierbij passen
  • Het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Juridische conflicten en rechtsbijstand
  • Welke verzekeringen je nodig hebt voor je bedrijfspand

Whitepaper: Risicomanagement voor ondernemers

Door aan de slag te gaan met risicomanagement, breng je in kaart welke bedrijfsrisico’s je hebt, en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

Eigenrisicodrager worden, waarom zou je?

De verzuimkosten van je personeel voor eigen rekening of toch een verzekering?

Als werkgever ben je verplicht je medewerkers te voorzien van een inkomen voor als ze ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Hiervoor betaal je de Belastingdienst premie voor de werknemersverzekeringen. Je kunt deze premie verlagen door eigenrisicodrager te worden. Hoe werkt dat precies?

Rechtsbijstand voor ondernemers

Aandachtspunten zakelijke rechtsbijstandverzekering

Je krijgt soms te maken met conflicten waar je juridische hulp bij nodig hebt. Een vervelende situatie die flink in de papieren kan lopen. Gelukkig zijn er zakelijke rechtsbijstandverzekeringen waarmee je een vergoeding krijgt voor de inzet van onafhankelijke juridisch experts. Hoe werkt zo’n verzekering en voor welke ondernemers is het relevant?

Wat is een RI&E en hoe stel ik die op?

Een stappenplan voor een goede risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Een bedrijfsongeval kan grote gevolgen hebben, dus het is belangrijk om de veiligheidsrisico’s binnen je bedrijf te kennen en aan te pakken. Daarvoor dient een risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Welke verzekeringen heb ik nodig voor mijn bedrijfspand?

Een overzicht van de belangrijkste verzekeringen

Als je een bedrijfspand huurt of bezit, komen daar verschillende risico’s bij kijken. Een storm, brand, inbraak of andere gebeurtenis kan grote gevolgen hebben voor je onderneming. Naast de fysieke schade aan je pand, inventaris en goederen kunnen ook bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Dit kan (tijdelijk) inkomstenverlies tot gevolg hebben. Gelukkig zijn er zakelijke verzekeringen om de financiële schade te beperken en je te helpen bij het herstel.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid: hoe werkt dat?

Veroorzaak je als bedrijf schade aan klanten, gasten of werknemers? Dan kun je aansprakelijk worden gesteld. Je kunt hierdoor gedwongen worden een schadevergoeding te betalen. Aansprakelijk gesteld worden is dus een belangrijke risicofactor voor ieder bedrijf. Dit risico kun je afdekken met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Voorkom schade door aansprakelijkheid

Slimme preventie, algemene voorwaarden, BAV en AVB

Een schadeclaim zit in een klein hoekje: ieder bedrijf maakt namelijk wel eens een fout. Hiervoor kun je aansprakelijk gesteld worden door een klant of medewerker. Gelukkig kun je veel doen om financiële schade te beperken. Zo kun je proberen claims te voorkomen of een verzekering afsluiten. Hoe dat precies werkt, lees je in dit artikel.