Eigenrisicodrager worden, waarom zou je?

De verzuimkosten van je personeel voor eigen rekening of toch een verzekering?

portrait-of-a-casual-businessman-thinking-while-lo-2022-12-18-17-25-17-utc

Whitepaper: Risicomanagement voor ondernemers

Als werkgever ben je verplicht je medewerkers te voorzien van een inkomen voor als ze ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Hiervoor betaal je de Belastingdienst premie voor de werknemersverzekeringen. Je kunt deze premie verlagen door eigenrisicodrager te worden. Hoe werkt dat precies?

Loondoorbetaling bij zieke werknemer

Ook al ben je nog zo’n goede werkgever, sommige dingen heb je niet in de hand. Zelfs als je er alles aan doet om je personeel gezond te houden, kan het gebeuren dat iemand uitvalt. Dat kan bijvoorbeeld door ziekte, zowel fysiek als geestelijk. Helaas komt het ook voor dat iemand gewond raakt tijdens een ongeval, op het werk of daarbuiten. In al deze situaties ben je als werkgever verplicht om hen te verzekeren van inkomen. Je betaalt je uitgevallen medewerker twee jaar loon door en bent verantwoordelijk voor hun re-integratie.

Premies WGA en Ziektewet afdragen

Gelukkig hoef je deze twee jaar loon niet volledig uit eigen zak te betalen. Standaard wordt dit uitgekeerd door het UWV. Daarom draag je voor elke medewerker WGA-premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de premie Ziektewet (ZW) af. Dit noemen we de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Gedifferentieerd wil zeggen dat de hoogte van de premie afhangt van of je in de afgelopen jaren één of meer zieke medewerkers hebt gehad.

Eigenrisicodrager: zelf loon doorbetalen

Je kunt er ook voor kiezen om het risico dat je medewerkers ziek worden zelf te dragen. Wanneer je eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet wordt, betaal je minder premie.  Als je eigenrisicodrager bent en er wordt toch een werknemer ziek, betaalt niet het UWV maar jij de WGA of Ziektewet-uitkering. Via de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) kun je inzicht krijgen in de financiële gevolgen van het eigenrisicodragen voor de Ziektewet en de WGA.

Alles in eigen hand als eigenrisicodrager

Naast de uitbetaling van de WGA of Ziektewet-uitkering, ben je als eigenrisicodrager ook verantwoordelijk voor verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie van je zieke medewerker. Je hebt alles in eigen hand en controle over het hele proces.  Sommige ondernemers vinden dit prettig, maar het is ook een flinke verantwoordelijkheid. Het geld dat je bespaart, kun je bijvoorbeeld investeren in een goed preventieprogramma. Zo kun je bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan de werk-privébalans, of investeren in een sportabonnement voor iedere medewerker. Vergeet ook gezonde voeding niet: hier kun je een steentje aan bijdragen door een uitgebalanceerde lunch te serveren en gratis fruit beschikbaar te stellen. Als je dan ook nog wat geld op een spaarrekening zet om toekomstige verzuimkosten te kunnen betalen, pak je het slim aan.

Als eigenrisicodrager heb je wél andere kosten

Als eigenrisicodrager moet je kennis van de wetgeving in huis hebben, een goede verzuimadministratie voeren en eventueel je contract met de arbodienst uitbreiden. De belastingdienst eist namelijk dat je voldoet aan arbo-eisen en dat je ziekteverzuimbeleid op orde is. Deze werkzaamheden zorgen voor een uitbreiding van je HR-takenpakket. Misschien moet je er zelfs extra mensen voor aannemen. Bovendien mag je, om toegelaten te worden als eigenrisicodrager, in de laatste drie jaar niet zelf je eigenrisicodragerschap hebben beëindigd.  De kosten die met dit proces gepaard gaan, kun je afzetten tegen de premies voor jouw sector en de risicocijfers. Dit geeft je een indicatie of het voor jou voordelig is om eigenrisicodrager te worden of niet.

Hoe word je eigenrisicodrager?

Als je besluit eigenrisicodrager te worden, kun je twee keer per jaar instappen: per 1 januari of per 1 juli. De aanvraag moet uiterlijk 13 weken eerder binnen zijn, dus vòòr 2 oktober of 1 april.  Je doet hiervoor een aanvraag bij de Belastingdienst. Voor de aanvraag is een bankgarantie en een kopie van je contract met een arbodienst nodig. Tegenwoordig zijn er ook bedrijven die de uitvoering van het eigenrisicodragerschap van je kunnen overnemen. Dit brengt uiteraard extra kosten met zich mee. Je kunt zowel voor de Ziektewet als voor de WGA eigenrisicodrager worden. Als je een aanvraag doet voor de ene variant, word je niet automatisch eigenrisicodrager voor de andere variant. Wanneer je niets doet, blijf je gewoon verzekerd bij het UWV. Wanneer de wijziging is doorgevoerd, zijn alle de WGA- & ziektewetuitkeringen en re-integratiekosten van medewerkers die in het komende jaar ziek worden voor jou. Heb je al bestaande uitkeringen lopen bij het UWV? Dan blijft het UWV deze betalen, je kunt deze niet overnemen.

Eigenrisicodragen toch een stap te ver?

Vind je het iets te ver gaan om je verzekering op te zeggen en alle risico’s zelf te dragen? Dan kun je ook besluiten om voor een tussenoplossing te gaan: een WGA- of Ziektewetverzekering bij een particuliere verzekeraar. Je kunt er bij veel verzekeraars ook voor kiezen om een eigen risico van bijvoorbeeld twee weken te nemen.  Het langdurig ziekteverzuim is dan wel gedekt, maar je hoeft niet voor elk griepje de noodklok te luiden. De eerste twee weken van ziekte zelf betalen, bespaart je al gauw honderden euro’s per jaar t.o.v. een volledige dekking (in een bedrijf met gemiddeld ziekteverzuim).

Is eigenrisicodragen iets voor mij?

Door eigenrisicodrager te worden, bespaar je op premies en kun je veel voordeliger uit zijn. Staar je echter niet blind op de besparingen. Als eigenrisicodrager heb je ook extra verplichtingen en verantwoordelijkheden, die ook geld kosten. Daarnaast is de ene verzekering lastig te vergelijken met de andere.

Waar je voor kiest, is onder meer afhankelijk van welk soort bedrijf je hebt, wat voor werk je medewerkers doen en hoe gezond zij zijn. Eigenrisicodragen is met name interessant als het verzuim binnen jouw bedrijf laag is, en wanneer je (ex-)medewerkers niet in de Ziektewet of WGA hebben gezeten. 

Ook is eigenrisicodragen in het bijzonder interessant voor grotere ondernemers met een loonsom van meer dan € 1,5 miljoen. Wanneer je binnen je bedrijf experts hebt op het gebied van verzuim en preventie, kun je hier uiteraard je voordeel mee doen. 

Verder speelt je voorkeur als ondernemer ook een belangrijke rol. Waar de ene ondernemer alle risico’s afgedekt wil hebben en zich verzekert tegen alles wat er kan gebeuren, neemt de andere ondernemer meer risico en de eventuele verzuimkosten van zijn personeel volledig voor eigen rekening.

Hulp bij het kiezen

Goed om te weten: de Belastingdienst laat je pas in december weten hoeveel WGA- en Ziektewet-uitkeringen er op naam van jouw bedrijf staan. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de gedifferentieerde premies Wkh. Hierdoor kun je pas een geïnformeerde beslissing over eigenrisicodragen nemen na de deadline van 1 oktober.

Wat vind je van dit artikel?

Pauline Veenstra

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.