Moet ik wel of geen eigen risicodrager worden?

Wat gebeurt er met de premies?

Eigen risicodrager worden betekent dat je uitkeringen van zieke (ex)-werknemers voor eigen rekening neemt. Als je dit niet wilt, is het mogelijk deze uitkeringen te verzekeren. Wat is het beste voor jouw bedrijf?

Wel of geen eigen risicodragen? Deze vraag is zeker niet makkelijk te beantwoorden. Zoals overal kleven er voor- en nadelen aan vast. Per bedrijfssituatie is het anders. In dit artikel enkele zaken die je mee kan nemen in je beslissing.

Wat houdt het in?

Vanaf 1 januari 2007 vindt premiedifferentiatie voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) plaats. Dit houdt in dat werkgevers er voor kunnen kiezen om de WGA uitkeringen van zieke (ex)-werknemers gedurende tien jaar voor eigen risico te nemen. Wil hij dit risico niet zelf nemen dan kan hij dit ook publiek verzekeren bij Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV).

In dat geval betaalt het UWV de WGA uitkering en is verantwoordelijk voor de re-integratie van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Wil de werkgever dit risico wel zelf nemen? Wat houdt dit precies in? Het betekent dat als een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, de werkgever de uitkering moet overnemen en zelf moet zorgen voor de verplichte reïntegratieactiviteiten. Hij kan zich hiervoor verzekeren bij een private verzekeraar.

Voordelen

Het kan goedkoper uitvallen voor je als bedrijf. Private verzekeraars hebben een grote geldreserve. Daardoor kunnen ze meteen uitkeren mocht er iets met de werknemer gebeuren. De UWV heeft deze reserve niet. Om te zorgen dat zij ook meteen kunnen uitkeren, zijn de premies wat hoger. Als je eigen risicodrager wordt, kan je het onderbrengen bij een private verzekeraar. Deze premies kennen minder schommelingen en dus heb je meer vastigheid.

Nadelen

Je bent zelf verantwoordelijk voor de reïntegratie van je werknemers voor een tijd van minstens tien jaar, uitlopend tot bijna twaalf jaar. Als je eigen risicodrager wordt en het onderbrengt bij een private verzekeraar, controleer dan of deze verantwoordelijk ook wordt overgenomen. Tevens kun je geen verzekering meer afsluiten voor werknemers die al ziek zijn. Dit geldt ook voor de mensen die al een WGA verzekering hebben. Dit heet inlooprisico en een verzekeraar dekt dit niet.

Eigen risicodrager worden?

Je bent verplicht om dit te overleggen met je ondernemingsraad. Als dit allemaal is gebeurd heb je twee keer per jaar de mogelijkheid om eigen-risicodrager te worden. Dit moet je uiterlijk 13 weken voor 1 januari of 1 juli bij het UWV melden. Het moet dus voor 1 april of voor 1 oktober gebeuren. De UWV moet dit dan nog goedkeuren.

En verder?

Het is de bedoeling om de helft van de gedifferentieerde WGA-premie op de werknemer te verhalen. Volgens de AWVN (een grote werkgeversvereniging) is het nog niet duidelijk hoe dat precies in zijn werk zal gaan. In 2008 kan je ook eigen risicodrager voor de IVA worden.

Dus wat moet ik doen?

Als je het onderbrengt bij een private verzekeraar moet je goed letten op de voorwaarden en die vergelijken met het UWV. Verder moet je de totale premiehoogte in de gaten houden, dus dat is de basispremie samen met de particuliere of de gedifferentieerde premie. Kortom: je moet er goed over nadenken om je uiteindelijke keuze te bepalen.

Wat vind je van dit artikel?